18:22 08/06/2021

MB Capital đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu Gas Petrolimex

Hà Anh -

MB Capital thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PGC-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu PGC từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu PGC từ đầu năm 2021.

Theo đó, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, MB Capital sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 3.310.532 cổ phiếu, chiếm 5,49% về còn 1.810.532, chiếm 3% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/6 đến ngày 9/7 và như vậy, MB Capital sẽ không còn là cổ đông lớn của PGC.

Được biết, hiện nay ông Phan Phương Anh, ủy viên HĐQT tại PGC và đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại MB Capital.

Mới đây, công ty vừa chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày thanh toán là ngày 25/6 tới. Như vậy, công ty thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 14% - trong đó, 12% đã tạm ứng vào ngày 31/12/2020.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của PGC đạt 835,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 30% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 45,8 tỷ đồng, tăng 100% và hoàn thành 28,6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 36,3 tỷ đồng, tăng 103,3%.

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 tăng mạnh do giá nhập hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào quý 1/2021 ổn định, trong khi đó quý 1/2020 giá nhập hàng hóa, nguyên vật liệu giảm sâu, bất thường đã gây thiệt hại về chênh lệch giá hàng tồn kho cho Tổng công ty.

Năm 2021, công ty dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng, cổ tức chi trả tối thiểu 12%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu PGC giảm còn 17.400 đồng/cổ phiếu.