09:50 21/08/2021

Mẹ của Tổng giám đốc VCI đăng ký bán hết 1,445 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 25/8 đến ngày 23/9/2021.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCI từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCI từ đầu năm 2021.

Bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán hết 1.445.000 cổ phiếu VCI, chiếm 0,44% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE), nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 25/8 đến ngày 23/9/2021.

Hiện ông Tô Hải đang nắm giữ hơn 75,7 triệu cổ phiếu VCI, chiếm 22,74% vốn tại VCI.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc cao nhất trong 1 năm qua vào ngày 15/6 là 102.000 đồng/cổ phiếu, thì giá cổ phiếu VCI có lúc giảm xuống còn 46.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 26/7) và hồi phục lên 63.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 19/8).

Chốt phiên ngày 20/8, giá cổ phiếu VCI giảm về còn 62.100 đồng/cổ phiếu và tạm tính với thị giá hiện tại, bà Trần Thị Lan sẽ thu về gần 90 tỷ đồng.

Trước đó, VCI đã hoàn tất phát hành 166,5 triệu cổ phiếu vào ngày 21/6/2021 với tỷ lệ 1:1. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Vốn điều lệ công ty tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ đồng lên 3.330 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, VCI ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2021 đạt 879 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 504 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ (311 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VCI ghi nhận doanh thu đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ (790 tỷ đồng) và hoàn thành 81% kế hoạch cả năm 2021 (2.050 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 868 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ (400 tỷ đồng) và hoàn thành 69% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).