10:53 14/04/2022

Một cổ phiếu thuộc họ dầu khí bị buộc huỷ niêm yết

Thu Minh -

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, cổ phiếu PXS của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin từCông ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán: PXS) cho biết, ngày 8/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của PXS.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/Đ-CP ngày 31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: …h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;”

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, do đó, cổ phiếu Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của PXS ghi nhận, doanh thu thuần giảm 55 tỷ đồng từ năm ngoái xuống còn 1.081 tỷ đồng năm nay. Kinh doanh dưới giá vốn dẫn đến lỗ gộp 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận khác tăng mạnh dẫn đến PXS vẫn có lợi nhuận sau thuế 1,2 tỷ đồng, con số này giảm mạnh so với năm 2020.

Kết quả kinh doanh của PXS.
Kết quả kinh doanh của PXS.

Giải trình kết quả kinh doanh, PXS cho hay, do trong năm qua, công ty chủ yếu tập trung thi công gói thầu A2 của Dự án Nhà máy Hoá dầu Lọc Sơn, các gói thầu tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Các gói thầu này đang đi vào giai đoạn cuối của dự án nên việc nghiệm thu thanh toán bị hạn chế đồng thời do ảnh hưởng của Covid.

Trong báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán chỉ ra rằng PXS đã điều chỉnh giảm doanh thu số tiền hơn 56 tỷ đồng, đồng thời giảm giá trị khoản mục nợ phải thu khách hàng ngắn hạn gần 62 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng số tiền tương ứng liên quan đến Dự án công trình DKI thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp công trình DKI/20, DKI/21 trên Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Tuy nhiên, theo đơn vị kiểm toán, doanh thu của dự án này đã được ghi nhận trong năm 2017 sau khi dự án được đưa vào sử dụng nên việc điều chỉnh của PXS là không phù hợp với Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toàn doanh nghiệp Việt Nam.

Đơn vị kiểm toán đánh giá nếu ghi nhận đúng, trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tăng thêm hơn 56 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng sẽ tăng lên gần 62 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận trước thuế giảm gần 6 tỷ đồng

Mặt khác, trên bảng cân đối, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2021 sẽ giảm đi gần 6 tỷ đồng, đồng thời Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2020 sẽ tăng số tiền tương ứng. Bên cạnh đó, chỉ tiêu Phải thu khách hàng ngắn hạn và Dự phòng phải thu khó đòi đầu năm sẽ giảm đi gần 62 tỷ đồng, còn chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước sẽ giảm gần 6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cùng với đà tăng chung của cổ phiếu nhóm dầu khí trong thời gian đầu năm, thị giá PXS đã tăng 50% nhưng ngay sau đó là chuỗi ngày điều chỉnh mạnh. Phiên giao dịch sáng nay, PXS lau sàn với dư bán 3,5 triệu cổ phiếu, trắng bên mua.