16:05 19/04/2022

Một mã ngân hàng được 6 ETF mua nhiều nhất 6,2 triệu cổ phiếu kỳ cơ cấu tháng 4

An Nhiên -

Tổng hợp giao dịch các ETF cho thấy, TCB là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất với 6,2 triệu cổ phiếu. KDH đứng thứ hai với 5,3 triệu cổ phiếu, OCB đứng thứ ba với 5,2 triệu cổ phiếu được mua thêm.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

HoSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 2/2022. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

Cụ thể, với chỉ số VNDiamond, NLG và CTD bị loại khỏi chỉ số trong khi OCB, TCM và DHC được thêm vào chỉ số kỳ này.

Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%. PNJ, MWG và FPT vẫn là ba cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục.

VFM VNDiamond ETF mua mới 5,4 triệu cổ phiếu OCB, TCM được mua 1,17 triệu cổ phiếu và DHC được mua 640 nghìn cổ phiếu. Ngoài ra, quỹ mua gia tăng nhiều nhất 6 triệu cổ phiếu TCB, KDH được mua 5,4 triệu cổ phiếu, VIB cũng được mua 3,8 triệu cổ phiếu, ACB được mua 1,45 triệu cổ phiếu, VPB được mua 1,47 triệu cổ phiếu. PNJ được mua thêm 3,2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, NLG và CTD bị bán ra toàn bộ 6,4 triệu cổ phiếu và 4,2 triệu cổ phiếu. Hàng loạt cổ phiếu nhóm bán lẻ khác cũng bị bán ra giảm tỷ trọng sở hữu như MWG bị bán 2,2 triệu cổ, FPT bị bán 3,1 triệu cổ. Với ngân hàng, CTG bị bán ra 2,7 triệu cổ phiếu, các mã khác cũng bị bán nhưng khối lượng không đáng kể như EIB, TPB, GMD.

Một mã ngân hàng được 6 ETF mua nhiều nhất 6,2 triệu cổ phiếu kỳ cơ cấu tháng 4 - Ảnh 1

Với chỉ số VN30, không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 9.400 tỷ đồng.

Theo ước tính của SSI Research, các quỹ này sẽ mua gia tăng tỷ trọng VIC với 1,1 triệu cổ phiếu, VHM với 1 triệu cổ và MWG 158 nghìn cổ phiếu, VRE 753 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, bán giảm tỷ trọng gần như toàn bộ các cổ phiếu còn lại trong danh mục VN30.

Với VnFin Lead, chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 20 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 3.400 tỷ đồng.

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF mua gia tăng tỷ trọng hàng loạt cổ phiếu gồm STB, TCB, VND, MSB, TPB, LPB, VIB, VCI, BId. Ở chiều ngược lại, giảm tỷ trọng ở VPB, MBB, ACB, SSI, HDB, BVH...

Một mã ngân hàng được 6 ETF mua nhiều nhất 6,2 triệu cổ phiếu kỳ cơ cấu tháng 4 - Ảnh 2

Tổng hợp giao dịch các ETF cho thấy, TCB là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất với 6,2 triệu cổ phiếu. KDH đứng thứ hai với 5,3 triệu cổ phiếu, OCB đứng thứ ba với 5,2 triệu cổ phiếu được mua thêm. Các vị trí xếp lần lượt sau đó gồm VIB, PNJ, STB, MSB, TCM, VIC, VHM, VRE, DHC, ACB.

Một mã ngân hàng được 6 ETF mua nhiều nhất 6,2 triệu cổ phiếu kỳ cơ cấu tháng 4 - Ảnh 3

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất giảm tỷ trọng gồm NLG, CTD, CTG, PFT, MWG, VPB, TPB.