17:25 28/01/2021

MSB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ

Đào Hưng

Ngày 29/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ MSB với giá chào bán là 11.500 đồng

Theo thông báo của HOSE, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) là ngày 29/1/2021 và giá chào bán cho cổ đông là 11.500 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào báo đợt này là hơn 82,52 triệu cổ phần với tỷ lệ thực hiện là 10.100:775,7, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10.100 quyền được mua 775,7 cổ phiếu mới.

Quyền mua cổ phiếu quỹ có thể được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian từ ngày 5/2/2021 đến 19/2/2021. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 5/2/2021 đến ngày 26/2/2021. Giá bán trong đợt phát hành này là 11.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá đóng cửa ngày 28/1 (16.200 đồng/cổ phiếu).

Được biết, HOSE sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu MSB trong ngày giao dịch không hưởng quyền và giữ nguyên biên độ dao động giá +/- 7% so với giá tham chiếu.

Dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu này, MSB sẽ thu về gần 949 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ việc chào bán sẽ phục vụ việc đầu tư cho các dự án chiến lược trong những năm tiếp theo.

Vừa qua, MSB đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong năm 2020 với lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng hơn 94% so với năm 2019 và đạt 174% kế hoạch đặt ra. Tổng tài sản ước tính của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2020 đạt mức trên 178.000 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch mục tiêu đến năm 2024, tổng tài sản đạt hơn 340.400 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng kép gần 17%/năm cho giai đoạn 2019-2024; Lợi nhuận trước thuế đạt gần 6.800 tỷ đồng, tăng trưởng kép (CAGR) ở mức xấp xỉ 30%/năm cho giai đoạn 2019 - 2024.

Ngân hàng này dự kiến trả cổ tức tối thiểu 15% cho cổ đông sau khi được thông qua trong đại hội cổ đông thường niên 2021.