14:19 05/09/2022

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Thuỷ Tiên

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ được MSB thực hiện qua hai phương thức gồm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) tăng vốn điều lệ thêm 4.725 tỷ đồng từ mức hiện tại 15.275 tỷ đồng.

Theo đó, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472.500.000 cổ phiếu thông qua hai kế hoạch. Thứ nhất, phát hành 458.250.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại. Thứ hai, phát hành 14.250.000 cổ phiếu cho người lao động (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

Như vậy, tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ đơn vị, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. 

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 3.336 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản thu phí từ hợp đồng hợp tác bán Bancassurance với Prudential được tính vào quý 2/2021, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động lõi nửa đầu năm 2022 của MSB tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức lợi nhuận trên có được chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, với thu nhập ngoài lãi, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về 561 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Mảng đầu tư, mua bán chứng khoán cũng tăng tích cực, MSB ghi nhận lãi vượt trội hơn 660 tỷ đồng từ việc cơ cấu lại danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ.

Mặt khác, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm của MSB cũng tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.024 tỷ đồng. Với việc đưa tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 36,72%, MSB đã nâng biên lãi ròng (NIM) lũy kế 12 tháng đạt mức 4,05%.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng tính theo thông tư 11/2021/TT-NHNN dừng ở mức 1,1%. Các khoản nợ tái cơ cấu liên tục giảm và chỉ còn chiếm 2,15% tổng dư nợ tín dụng tại 30/6/2022. Riêng trái phiếu doanh nghiệp, MSB chỉ còn nắm giữ khoảng 3000 tỷ đồng.

Nhìn chung, từ việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay cũng như quản lý nợ, xây dựng kế hoạch tăng vốn hợp lý và sớm áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro, hệ số CAR của MSB đạt trên 12% và cũng là mốc cao nhất kể từ khi MSB áp dụng cách tính theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Diễn biến giá cổ phiếu MSB trong 3 tháng gần đây. Nguồn: Wichart
Diễn biến giá cổ phiếu MSB trong 3 tháng gần đây. Nguồn: Wichart

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB hồi phục khá tốt và hiện đang tích luỹ trong vùng giá 19.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá thị trường vào khoảng 31.000 tỷ đồng.