17:53 15/12/2021

Mua bán sai quy định, em trai Chủ tịch LIG bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã có quyết định xử phạt ông Bùi Văn Sinh – em trai ông Bùi Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) với số tiền tổng cộng là 190 triệu đồng.

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu LIG.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu LIG.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định xử phạt ông Bùi Văn Sinh – em trai ông Bùi Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX).

Theo đó, ông Bùi Văn Sinh bị phạt 80 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm đ khoản 2, điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin;

- Phạt 80 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm đ khoản 2 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch;

- Phạt 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do người có liên quan của người nội bộ thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Cụ thể: ông Bùi Văn Sinh đăng ký giao dịch mua 200.000 cổ phiếu LIG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 2.000.000.000 đồng), thời gian giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 26/5/2021 đến ngày 31/5/2021 nhưng đã thực hiện mua 129.100 cổ phiếu LIG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 1.291.000.000 đồng) vào ngày 21/5/2021 (mua ngoài thời gian Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bùi Văn Sinh; đồng thời, ngày 27/5/2021, ông Bùi Văn Sinh đã giao dịch bán 129.100 cổ phiếu LIG (bán trong khoảng thời gian đăng ký mua).

Như vậy, tổng số tiền ông Sinh bị phạt là 190 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021.

Trên thị trường, từ vùng giá 6.100 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 4/1/2021) thì nay giá cổ phiếu này đạt 18.700 đồng/cp (chốt phiên ngày 18/11/2021). Tuy nhiên, giá cổ phiếu này đã có điều chỉnh và chốt phiên ngày 14/12, giá cổ phiếu LIG giảm 2,31% còn 16.900 đồng/cổ phiếu.