12:45 03/01/2023

Năm 2023, Đắk Nông dự kiến thu hồi hơn 2.265 ha đất để phát triển kinh tế

Thanh Xuân

HĐND tỉnh Đắk Nông vừa thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023. Theo đó, tỉnh dự kiến thu hồi hơn 2.265 ha đất trên toàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ tỉnh Đắk Nông cho biết, HĐND tỉnh quyết định thông qua danh mục 37 dự án thu hồi đất được đăng ký mới năm 2023, với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 218 ha. Trong đó, TP. Gia Nghĩa có 5 dự án; huyện Đắk Mil 10 dự án; huyện Đắk Song 4 dự án; huyện Đắk Glong 9 dự án…

Đồng thời thống nhất chuyển tiếp 149 dự án cần thu hồi đất sang năm 2023, diện tích dự kiến thu hồi 2.046,503 ha. Các dự án có diện tích lớn gồm: Khu đô thị mới tổ 4 phường Nghĩa Đức (Khu đô thị mới Center City) 70,76 ha; Khu đô thị mới số 3, phường Nghĩa Trung 47,30 ha….

Ngoài ra, tỉnh cũng đưa 51 dự án ra khỏi danh mục thu hồi đất, ước tính diện tích của những dự án này khoảng 1.674,15 ha. Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị lửa và nước Đắk R’tih tại phường Nghĩa Phú và xã Đắk R’Moan, hơn 752,48 ha.

HĐND tỉnh Đắk Nông đã giao UBND tỉnh triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện; công khai danh mục các dự án cần thu hồi đất trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Bên cạnh đó cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan đối với dự án phải hủy bỏ, đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất, nhất là vấn đề thẩm định trong quá trình đề xuất chấp nhận chủ trương đầu tư; việc chưa rà soát kỹ lưỡng một số dự án, đặc biệt nội dung về kế hoạch bố trí nguồn vốn... Theo địa phương này, đây là việc cần thiết để tránh tình trạng quy hoạch “treo”, làm ảnh hưởng tới quyền sử dụng đất và đời sống dân sinh.

Liên quan đến dự án treo, tại Công văn số 4358/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường, phối hợp đồng bộ, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, quy hoạch.

Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh, hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Rà soát dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những trường hợp chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.