14:06 29/01/2021

Năm Bảy Bảy bị truy thu thuế hơn 44 tỷ đồng

Hà Anh

NBB đã vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp; khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp

Dự án Diamond Riverside.
Dự án Diamond Riverside.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã NBB-HOSE) thông báo quyết định của Tổng Cục thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, ngày 27/01/2021, NBB nhận được quyết định số 2294/QĐ-TCT của Tổng Cục Thuế về xử phạt vi phạm hành chính về thuế - trong đó, NBB đã vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp; khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp tiền thuế, giảm khấu trừ, số tiền là hơn 44 tỷ đồng.

Được biết, công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý 4, nhưng đã có văn bảo giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2020 với doanh thu thuần quý 4 hợp nhất của NBB đạt 1.768,9 tỷ đồng - tăng 2.846% so với cùng kỳ (60 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 182 tỷ đồng - tăng 5.335% so với cùng kỳ (hơn 3,34 tỷ).

NBB cho biết, doanh thu tăng mạnh chủ yếu là việc công ty tiến hành bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án Diamond Riverside trong quý 4/2020; Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng do phát dinh từ việc phân chia lợi nhuận hợp tác đầu tư dự án KDC Sơn Tịnh - Quãng Ngãi; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh chủ yếu từ việc phát sinh chi phí tương ứng với doanh thu ghi nhận được từ dự án Diamond Riverside.

Còn trên báo cáo tài chính quý 3/2020, hiện, NBB đang sở hữu 262,3 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 592 tỷ; quỹ đầu tư phát triển 97,5 tỷ đồng.