07:25 09/03/2022

Năng lượng tái tạo chiếm tới 16,8% trong tổng sản lượng điện sản xuất

Mạnh Đức

02 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo chiếm tới 16,8%...

Ngành điện luôn đảm bảo cung ứng điện trong mọi điều kiện thời tiết.
Ngành điện luôn đảm bảo cung ứng điện trong mọi điều kiện thời tiết.

Thông tin về tình hình sản xuất và cung ứng điện 2 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết trong tháng 02, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 18,6 tỷ kWh, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 đạt 39,59 tỷ kWh, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống, thủy điện đạt 10,85 tỷ kWh, chiếm 27,4%; Nhiệt điện than đạt 17,27 tỷ kWh, chiếm 43,6%; Tua bin khí đạt 4,38 tỷ kWh, chiếm 11,1%; Điện nhập khẩu đạt 318 triệu kWh, chiếm 0,8%.

Đáng chú ý, trong 2 tháng qua, sản lượng điện huy động từ nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 6,65 tỷ kWh, chiếm tới 16,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống; trong đó điện mặt trời đạt 4,33 tỷ kWh, điện gió đạt 2,21 tỷ kWh.

Năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản lượng điện toàn hệ thống.
Năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Trong 02 tháng năm 2022, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 15,86 tỷ kWh, chiếm 40,06% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 02/2022 đạt 13,49 tỷ kWh. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 29,75 tỷ kWh, tăng 3,3% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 02/2022 ước đạt 17,28 tỷ kWh, tăng 9,27% so với tháng 02/2021. Luỹ kế 02 tháng năm 2022 đạt 35,90 tỷ kWh, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2021.

Về vấn đề cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, trong 02 tháng đầu năm, EVN đã vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và đã tiết kiệm đáng kể được lượng nước xả, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022.

Tính chung cả 3 đợt xả nước, các hồ thủy điện của EVN đã xả 4,24 tỷ m3 (đợt 1: 1,00 tỷ m3; đợt 2: 2,44 tỷ m3; đợt 3: 0,80 tỷ m3) cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021 - 2022 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. So với kế hoạch ban đầu, tổng lượng nước xả tiết kiệm được khoảng 1,33 tỷ m3 nước.

Về đầu tư xây dựng, đối với nguồn điện, tiếp tục triển khai thi công nhà máy thủy điện Ialy mở rộng, thủy điện tích năng Bác Ái, dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Toàn cảnh công trường nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.
Toàn cảnh công trường nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.

Về lưới điện, trong 02 tháng đầu năm 2022, EVN và các đơn vị đã khởi công 5 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 9 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV (gồm: 01 công trình 500kV, 01 công trình 220kV và 7 công trình 110kV), trong đó có công trình năng lượng cấp đặc biệt - dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín.

Dự kiến, trong 03/2022 sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống ở mức 752,8 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.729 MW.

Để đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân, EVN sẽ huy động nhiệt điện than miền Bắc nhằm đảm bảo mục tiêu các hồ thủy điện miền Bắc giữ được mực nước cao nhất có thể. Đồng thời thực hiện giữ tối thiểu mỗi nhà máy một tổ máy để đảm bảo tự dùng và hệ thống nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện than miền Nam nhằm khai thác phù hợp năng lượng tái tạo.

Đối với thủy điện sẽ điều tiết theo nguyên tắc: Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện; đảm bảo cấp nước hạ du; giữ mực nước cao các hồ thủy điện Bắc, điều tiết mực nước các hồ thủy điện miền Trung và miền Nam theo kế hoạch vận hành năm. Ngoài ra, sẽ huy động tua-bin khí theo nhu cầu hệ thống.

Về công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công bám sát kế hoạch các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình lưới điện cấp bách phục vụ cấp điện mùa khô năm 2022...

 

Tính đến hết tháng 02 năm 2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 84,26%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt toàn EVN đạt 95,34%.