18:34 21/04/2021

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 44% lợi nhuận trong năm 2021

HỒNG KỲ

Đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao nhờ chiến lược đẩy mạnh bán lẻ, tăng thu hồi nợ xấu, mở rộng mạng lưới hoạt động

Ngân hàng Bản Việt tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2021.
Ngân hàng Bản Việt tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2021.

Năm 2021, Ngân hàng TMCP Bản Việt - Viet Capital Bank (UPCoM: BVB) tập trung đẩy mạnh bán lẻ, tăng thu hồi nợ xấu, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số hơn nữa và tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động. Ngân hàng cũng tự tin đặt mục tiêu kinh doanh cao trong năm nay.

Cụ thể, tại đại hội cổ đông sắp tới, Ngân hàng Bản Việt dự kiến trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 với tổng tài sản tăng 31% lên 80.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 25% lên 58.500 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng 20% lên 48.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 44% lên 290 tỷ đồng; và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Cũng tại đại hội lần này, Ngân hàng Bản Việt cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.050 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022.

Kế hoạch này dự kiến được chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, Ngân hàng sẽ phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là gần 551 tỷ đồng, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện là 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được thêm 15 cổ phần mới).

Vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt sau khi hoàn tất tăng vốn giai đoạn 1 là 4.221 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Ở giai đoạn 2, Ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 502 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP). Trong đó, tổng giá trị phát hành tối đa ra công chúng là gần 352 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 12:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 12 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm); còn phát hành ESOP là 150 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và 2022.

Trong tổng số vốn được tăng thêm, Bản Việt sẽ dùng 200 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ mở rộng, phát triển mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn; phần còn lại để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, trong năm 2020, Bản Việt đã tăng vốn điều lệ thêm gần 500 tỷ đồng, đưa tổng mức vốn điều lệ từ 3.171 tỷ đồng lên đến gần 3.671 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, Ngân hàng Bản Việt ghi nhận hơn 201 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27,4% so với năm trước; tổng tài sản đạt 61.102 tỷ đồng, tăng 17,9%; tổng huy động đạt gần 47.000 tỷ đồng, tăng 24%; dư nợ tín dụng khách hàng đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,8%.

Hoạt động bán lẻ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với doanh thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu, tăng 58% so với năm 2019, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 100%. 

Đặc biệt năm qua ngân hàng đã đẩy mạnh chuyển đổi số và ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có việc trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai thí điểm định danh tài khoản khách hàng điện tử (ekYC), đồng thời hợp tác với Timo để ra mắt ngân hàng số Timoplus. 

Về quản trị rủi ro, Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng thứ 7 trong hệ thống hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II trước hạn và thuộc nhóm các ngân hàng đầu tiên triển khai dự án IFRS 9 (chuẩn mực tiên tiến trong báo cáo tài chính và hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro).

Trên thị trường UPCoM, giá cổ phiếu BVB của Ngân hàng Bản Việt đang giao dịch tại mức 14.200 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên ngày 20/4).