19:10 30/04/2021

Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 45% lợi nhuận năm 2021

Minh Tú

Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 152 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch, Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 45%...

Cổ đông Ngân hàng Bản Việt thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tối đa 1.052 tỷ đồng trong năm 2021
Cổ đông Ngân hàng Bản Việt thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tối đa 1.052 tỷ đồng trong năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Ngân hàng TMCP Bản Việt- VietCapitalBank (mã chứng khoán BVB-UPCoM) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ đồng và mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 45%.

Cụ thể, Ngân hàng đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng tài sản đạt 80.000 tỷ đồng, tăng 31%; huy động vốn đạt 58.500 tỷ đồng, tăng 25%; dư nợ cấp tín dụng đạt 48.000 tỷ, tăng 20%((tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước). Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 290 tỷ, tăng 45% so với năm 2020.

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2021, Ngân hàng đạt 152 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp ba lần cùng kỳ 2020 và hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm 2021.

Cổ đông cũng thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tối đa 1.052 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022 nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của ngân hàng.

Kế hoạch tăng vốn được chia làm 2 giai đoạn ứng với các phương án như: phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%, tương đương 550 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP với mức tối đa 501 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Ngân hàng Bản Việt được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận mở mới thêm 04 Chi nhánh và 19 Phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng lên 110 điểm trên toàn quốc.

Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu BVB của Ngân hàng Bản Việt đang giao dịch quanh mức mức 13.800 đồng/cổ phiếu.