09:53 11/01/2023

Ngân hàng nào sẽ vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 4/2022?

An Phong -

SSI Research vừa công bố báo cáo dự phóng lợi nhuận của 27 doanh nghiệp niêm yết trong đó gồm có 11 ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao so với cùng kỳ ngoại trừ ba nhà băng HDB, OCB, MBB.

Đồ họa: A.N.
Đồ họa: A.N.

Cụ thể, với ACB, Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung hạn mức tín dụng vào đầu tháng 12/2022, do đó dự báo dư nợ tín dụng và huy động sẽ tăng vừa phải so với quý trước.

Với tỷ lệ nợ xấu dự báo được kiểm soát tốt ở mức thấp hơn 1% và dư nợ cho vay tái cơ cấu tiếp tục giảm trong Q4/2022, ngân hàng có thể ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng cho các khoản vay tái cơ cấu do ảnh hưởng của Covid-19. Trong Q4/2022, ACB có thể hạ lãi suất cho vay để tận dụng hết hạn mức tín dụng được NHNN phân bổ, do đó NIM sẽ giảm so với quý 3/2022.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q4/2022 có thể đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng tăng 16,3% so với cùng kỳ, mang lại lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 khoảng 17 nghìn tỷ đồng tăng 41,9% so với cùng kỳ.

Với BID, kỳ vọng BID sẽ đạt 5,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trong Q4/2022, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 88~90% so với cùng kỳ, nhờ chất lượng tài sản được kiểm soát và tỷ lệ NIM tăng lên. Tăng trưởng tín dụng và huy động dự kiến lần lượt đạt 12,7% và 9% vào cuối năm.

Tại CTG, kỳ vọng lợi nhuận cả năm của CTG sẽ đạt 21,2~21,4 nghìn tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ. Điều này có nghĩa là lợi nhuận trong Q4/2022 đạt 5,4 nghìn tỷ đồng tăng 47% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 lần lượt là 10,7% và 5,1% so với đầu năm. Ngân hàng sẽ tận dụng hết hạn mức tín dụng được phân bổ (12,7%) vào thời điểm cuối năm.

SSI Research cũng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế Q4/2022 của MSB sẽ đạt 1,2~1,3 nghìn tỷ đồng, nhờ Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng hơn 6% vào đầu tháng 12. Việc Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tăng trưởng tín dụng đã giúp MSB đạt mức tăng trưởng tín dụng 16,5% vào năm 2022. NIM có thể giảm so với quý trước, trong khi tỷ lệ nợ xấu Q4/2022 tăng so với quý 3/2022 dưới tác động của việc lãi suất tăng cao.

Với STB, việc xử lý các khoản nợ tồn đọng sẽ là động lực chính để ngân hàng tăng lợi nhuận cốt lõi. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trong Q4.2022 (tăng 63,5% so với cùng kỳ), giúp STB ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng nào sẽ vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 4/2022? - Ảnh 1

Ngân hàng TPB đã duy trì được thanh khoản ở mức hợp lý nên không tăng mạnh lãi suất huy động như các ngân hàng cùng quy mô khác. NIM có thể tăng nhẹ trong Q4/2022 (so với Q3.2022) do NHNN tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng, và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng tăng 26,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu có thể tăng, nhưng vẫn được kiểm soát dưới 1%.

VCB dự kiến đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Điều này có nghĩa là lợi nhuận trước thuế Q4/2022 sẽ đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng tăng 56% so với cùng kỳ. Kết quả tăng trưởng lợi nhuận vượt trội của ngân hàng được thúc đẩy bởi mức NIM tiếp tục được cải thiện nhờ mức tăng trưởng tín dụng vượt tăng trưởng huy động (19% so với 9%) và chất lượng tài sản vẫn được kiểm soát tốt.

Lợi nhuận của VPB theo sát dự báo của SSI Research, đạt mức khoảng 25 nghìn tỷ đồng cho năm 2022, tăng 73,5% so với cùng kỳ. Trong Q4/2022, tăng trưởng sẽ duy trì ở mức cao tại ngân hàng mẹ (60~70% so với cùng kỳ) do tín dụng có thể tăng tốc vào cuối năm và tiến sát hạn mức tăng trưởng tín dụng 30% do NHNN cấp. Tuy nhiên, FeCredit nhiều khả năng vẫn đang trong thời kỳ tái cấu trúc nên lợi nhuận còn hạn chế.

Ngược lại, HDB sẽ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra với lợi nhuận trước thuế đạt 10 nghìn tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ), điều này cũng có nghĩa là lợi nhuận trước thuế trong Q4/2022 được dự báo không đổi so với cùng kỳ

Dự báo MBB sẽ ghi nhận 22,7 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2022, tăng 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã giảm tốc trong quý cuối cùng của năm với lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có thể được giải thích bởi việc ngân hàng thường tích cực xử lý nợ xấu & trích lập mạnh vào quý cuối cùng của năm.

OCB lợi nhuận trước thuế trong Q4/2022 dự kiến sẽ giảm đáng kể 22,8% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 1,35 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận giảm chủ yếu là do gặp bất lợi từ hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ khi mà lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong năm 2022, cũng như giảm thu nhập phí thuần.