13:15 09/04/2021

Ngân sách chi 37.322 tỷ đồng trả nợ của Chính phủ trong tháng 3

Linh Đan

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3 trả nợ của Chính phủ khoảng 37.322 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 29.200 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 8.122 tỷ đồng

Thu nội địa quý 1 năm 2021 đạt 340,2 nghìn tỷ đồng.
Thu nội địa quý 1 năm 2021 đạt 340,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt gần 111,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 năm 2021 đạt 403,7 nghìn tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 88,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 năm 2021 đạt 340,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30% dự toán, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2020. 

Ước tính cả nước có 57 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 25%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 28% dự toán; 40 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 đạt 8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt gần 20,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu quý 1 đạt 54,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 86 nghìn tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 31,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán.

Ở chiều ngược lại, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 124,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi quý 1 năm 2021 đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt gần 60,8 nghìn tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán, giảm 1,4%; chi trả nợ lãi đạt 31 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán, giảm 5,2%; chi thường xuyên đạt 249,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Tài chính còn cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý 1 năm 2021 được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong 3 tháng qua, ngân sách nhà nước đã sử dụng dự phòng Trung ương 1.065 tỷ đồng để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý cấp bách đê xung yếu, cống dưới đê bị sự cố và kè bảo vệ khu vực sạt lở, sụt lún trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc…

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao là 461,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,64% dự toán Quốc hội quyết định; cùng với các nguồn lực khác… các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng gần 47.000 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong quý 1 Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 35,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,48 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Trong quý I năm 2021, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 12 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 286,6 tỷ đồng, thu về cho ngân sách 2.165,4 tỷ đồng. 

Trong đó thoái vốn tại 3 doanh nghiệp thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng. 

 Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 28,5 triệu USD. Trả nợ của Chính phủ trong tháng 3 khoảng 37.322 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 29.200 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 8.122 tỷ đồng.