08:50 10/07/2021

Ngày 26/7: Công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021

Thanh Xuân

Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 27/8/2021…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 8/7/2021 đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã kết thúc. Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi trung học phổ thông sẽ được công bố vào ngày 26/7/2021.

Cũng theo Công văn trên, 11h30 ngày 09/7/2021, các điểm thi phải cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các hội đồng thi vào hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 24/7/2021, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện đối sánh kết quả thi tránh sai sót.

Ngày 26/7/2021: Công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Sau khi đã công bố kết quả thi, các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp đó cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/7/2021.

Đồng thời, chậm nhất ngày 02/8/2021 cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính), in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Căn cứ vào điểm thi được công bố, các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ làm đơn phúc khảo từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021. Ngày 16/8/2021 phải hoàn thành phúc khảo bài thi (nếu có). Các thí sinh phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất là ngày 20/8/2021.

Đến 27/8/2021 phải hoàn thành Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Văn phòng Bộ.