20:27 17/02/2022

Ngày 8/3 tới, 250 triệu cổ phiếu GTN sẽ huỷ niêm yết trên HOSE

Hà Anh

Lý do hủy niêm yết là do GTN sẽ hoán đổi sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, VLC) là với tỷ lệ 1,6 : 1. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu GTN sẽ được hoán đổi lấy 62,5 cổ phiếu VLC.

Sơ đồ giá cổ phiếu GTN thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu GTN thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần GTNFOODS (mã GTN-HOSE).

Theo đó, toàn bộ 250 triệu cổ phiếu GTN, tương ứng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng sẽ được hủy niêm yết kể từ ngày 8/3/2022. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu GTN trên HoSE là 7/3/2022.

Lý do hủy niêm yết là do GTN sẽ hoán đổi sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, VLC) là với tỷ lệ 1,6 : 1. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu GTN sẽ được hoán đổi lấy 62,5 cổ phiếu VLC.

Tính đến hết phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu GTN tăng 1,07% lên 18.900 đồng/cổ phiếu và giá cổ phiếu VLC tăng 1,58% lên 32.100 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, GTN cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2021 đạt 55,3 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ (71,078 tỷ đồng), luỹ kế đạt gần 214 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ (247 tỷ đồng) là do doanh thu tài chính giảm hơn 17% so với cùng kỳ và phát sinh chi phí tài chính là 6,2 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm 2020 không phát sinh chi phí này.

Luỹ kế lợi nhuận năm 2021 giảm 13% so với cùng là do doanh thu tài chính giảm 7,3% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ.