19:01 29/11/2021

GTNFOODS thông qua hồ sơ và ký hợp đồng sáp nhập với Vilico

Hà Anh -

Vilico dự kiến phát hành 156.250.000 cổ phiếu để hoán đổi với cổ phần của GTNFoods với tỷ lệ hoán đổi 1,6:1

Ưu điểm của phương án sáp nhập này là cho phép VLC thực hiện tăng quy mô vốn mà không phải huy động từ bên ngoài, không làm giảm lưu lượng tiền mặt của VLC.
Ưu điểm của phương án sáp nhập này là cho phép VLC thực hiện tăng quy mô vốn mà không phải huy động từ bên ngoài, không làm giảm lưu lượng tiền mặt của VLC.

Công ty Cổ phần GTNFOODS (mã GTN-HOSE) thông báo HĐQT thông qua hồ sơ phát hành và ký hợp đồng sáp nhập với tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico (mã VLC-UPCoM) với tỷ lệ hoán đổi 1,6 cổ phiếu GTN lấy 1 cổ phiếu VLC.

Cụ thể: theo phương án tổng thể đã thông qua, Vilico dự kiến phát hành 156.250.000 cổ phiếu để hoán đổi với cổ phần của GTNFoods với tỷ lệ hoán đổi 1,6:1 (1,6 cổ phiếu GTN vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được hoán đổi lấy 1 cổ phiếu VLC, tương đương 1 cổ phiếu GTN được hoán đổi lấy 0,625 cổ phiếu VLC).

Số lượng cổ phiếu VLC do GTN sở hữu trước khi sáp nhập là 47.003.136 cổ phiếu, chiếm 74,49% vốn điều lệ của VLC và sau khi sáp nhập toàn bộ hơn 47 triệu cổ phiếu VLC mà GTNFoods đang sở hữu sẽ bị hủy và giảm vốn điều lệ của Vilico tương ứng số cổ phần này (470.031.260.000 đồng).

Như vậy, dự kiến sau sáp nhập và sau khi hủy số cổ phiếu VLC do GTNFoods sở hữu, vốn điều lệ của Vilico sẽ hơn 1.723 tỷ đồng.

Qua đó, cơ cấu của VLC thay đổi như sau: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam nắm giữ 117.187.500 cp, chiếm 67,99% sau sáp nhập dự kiến; các cổ đông khác nắm giữ 55.160.364 cp, chiếm 32,01% sau sáp nhập dự kiến.

Phương án sáp nhập tổng thể của GTN.
Phương án sáp nhập tổng thể của GTN.

Về hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, VLC cho biết sau sáp nhập Vilico sẽ khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng đưa Vilico trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt tại Việt Nam;

Công ty có chủ trương đầu tư trang trại bò thịt quy mô khai thác 20.000 con/năm với tổng vốn đầu tư không quá 1.700 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là tự làm hoặc tìm đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực này để thực hiện dự án;

Đồng thời tập trung nguồn lực để hỗ trợ và phát triển chăn nuôi bò sữa và sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sữa trong công ty con là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk); Tập trung nguồn lực để hỗ trợ và phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chè thông qua liên kết với Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea); Tập trung nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh và các sản phẩm rượu vang, nước giải khát, sản phẩm điều thông qua Ladofoods.

Ngoài ra, Vilico cũng tiếp tục khai thác các nguồn lực sẵn có của Vilico, Vinamilk và tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, chăn nuôi, nông nghiệp... Bên cạnh đó tìm đối tác để thoái vốn các khoản đầu tư tại các công ty liên kết có quy mô nhỏ và hoặc không phải là ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Vilico.

Về lộ trình dự kiến, ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như ĐHĐCĐ của GTN, VLC, UBCKNN phê duyệt hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, các bên sẽ tiến hành, hoán đổi cổ phiếu, huỷ niêm yết cổ phiếu GTN, tăng ký vốn điều lệ của VLC cũng như thực hiện thủ tục đăng ký sáp nhập GTN vào VLC với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 29/11, giá cổ phiếu VLC giảm 1,41% về còn 34.500 đồng/cp với 56.300 cp được giao dịch. Tương tự, giá cổ phiếu GTN cũng giảm 1,24% xuống 19.900 đồng/cp.