14:39 25/04/2022

Nhà Thủ Đức bị cưỡng chế gần 125 tỷ tiền thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử

Hà Anh -

TDH cho biết đã nhận được Quyết định số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/04/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Sơ đồ giá cổ phiếu TDH trong thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu TDH trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể: ngày 25/4, TDH cho biết đã nhận được Quyết định số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/04/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Nguyên nhân là do công ty chưa nộp tiền lãi chậm nộp phát sinh của Thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử với số tiền là 124,87 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/1, Nhà Thủ Đức nhận được các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền là hơn 111,4 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 12/4/2022, SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với TDH với số tiền tổng cộng là 300 triệu đồng.

Cụ thể: TDH bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (công bố thông tin) trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế, Biên bản họp HĐQT số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý, Biên bản họp HĐQT số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền;

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: 04 Quyết định của tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 03/2021/QĐ-BPKCTT ngày 06/01/2021 về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 55/2021/QĐ-TA ngày 15/01/2021 về việc không chấp thuận đơn khiếu nại của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và vẫn đồng ý cho tạm dừng thi hành đối với các Quyết định 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020, Quyết định số 43/2021/QĐ-HBPKCTT và số 44/2021/QĐ-HBPKCTT ngày 26/2/2021 về hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ xử phạt và truy thu thuế liên quan Công ty), Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với BCTC năm 2020, BCTC riêng quý 1, 2/2021 và BCTC riêng hợp nhất quý 1, 2/2021, Báo cáo thường niên năm 2020).

Tiếp đến là TDH bị phạt 200 triệu đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công ty công bố thông tin sai lệch số liệu lợi nhuận tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020 so với BCTC riêng và hợp nhất 2020 đã kiểm toán, tại BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét.

Cụ thể: công ty hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020 và bán niên năm 2021); Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, không có các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty. Tuy nhiên, theo BCTC kiểm toán riêng năm 2019, 2020, Công ty có giao dịch với người có liên quan của Công ty).

Liên quan đến việc TDH nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 197/QĐ-XP VPHC của Ủy ban Chứng khoán về việc vi phạm các quy định về công bố thông tin trong thời gian trước đây.

TDH cho biết, đây là quyết định xử phạt hành chính cho những vi phạm về công bố thông tin của giai đoạn trước khi cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Tại đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày 22/12/2021, Ban điểu hành đã cam kết với HOSE, Uỷ ban chứng khoán và cổ đông sẽ không tiếp tục để xảy ra vi phạm về công bố thông tin và đến nay Công ty đã thực hiện đúng như cam kết.

Trên thị trường, giá cổ phiếu TDH ghi nhận 7 phiên giảm liên tục và chỉ còn 8.420 đồng/cổ phiếu - giảm gần 33% trong 1 tháng qua.