12:16 13/04/2022

TDH bị đề nghị dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Hà Anh -

Ngày 12/4, Công ty nhận được Công văn số 2637/CTTPHCM-QLN ngày 31/3/2022 của Cục thuế TP.HCM về việc đề nghị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thực hiện biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Biểu đồ giá cổ phiếu TDH trong 3 tháng qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu TDH trong 3 tháng qua.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo đó, ngày 12/4, Công ty nhận được Công văn số 2637/CTTPHCM-QLN ngày 31/3/2022 của Cục thuế TP.HCM về việc đề nghị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thực hiện biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Trước đó, ngày 19/1, Nhà Thủ Đức nhận được các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền là hơn 111,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 522,66 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 1.961 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ 890 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 310 tỷ đồng), lỗ luỹ kế là gần 694 tỷ đồng và có ý kiến nhấn nhận trên BCTC của kiểm toán.

Qua đó, TDH đã có văn bản giải trình về ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến việc trên cơ sở đánh giá các thông tin và sự kiện mới phát sinh trong năm 2021 và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 các chi phí khác liên quan đến các mục sau:

- Nghĩa vụ liên quan đến số tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và bị Cục thuế Tp.HCM yêu cầu thu hồi theo các QĐ 5438, QĐ 5439, QĐ 66 và QĐ 2151 với tổng số tiền là 386.311.745.006 đồng.

- Số thuế VAT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ được ghi nhận vào chi phi với số tiền là 132.427.168.270 đồng theo cơ sở cùa các quyết định từ Cục thuế HCM; và

- Tiền phạt chậm nộp 111.416.337.791 đồng theo các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của Cục thuế HCM.

Thuduc House đồng ý với ý kiến nhấn mạnh cùa kiểm toán viên đưa ra. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện điều tra, xác minh và chưa có kết luận cuối cùng.

Được biết, HĐQT TDH thông báo thay đổi thời gian họp cổ đông từ 9h sáng ngày 20/4 sang 14h cùng ngày tại Khách sạn Palace Sài Gòn, Phòng họp Palace Ball Room (lầu 6) 56-66 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.