12:52 23/02/2022

Nha Trang đề nghị được áp dụng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cũ

Thanh Xuân -

UBND TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng về việc triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc TP.Nha Trang và cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo văn bản, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt chỉ chiếm khoảng 20% diện tích toàn thành phố. Do đó, việc cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ phần lớn căn cứ vào quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP.Nha Trang được phê duyệt ngày 29/12/2014.

Tuy nhiên từ ngày 1/1/2022, quy chế nói trên không còn hiệu lực. Vì vậy, đối với các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng như các phường Lộc Thọ, Tân Lập, Phước Tiến, Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Xương Huân… không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng. Vấn đề này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, làm phát sinh xây dựng không có giấy phép tăng cao.

Trước tình hình thực tế trên, UBND TP.Nha Trang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định cho phép lập quy chế quản lý kiến trúc TP.Nha Trang theo Luật Kiến trúc năm 2019 thay thế cho quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP.Nha Trang để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Thông tin từ UBND TP.Nha Trang cho biết, trong khoảng thời gian chờ lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc TP.Nha Trang, UBND thành phố cũng đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét cho phép tiếp tục áp dụng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP. Nha Trang được phê duyệt năm 2014 làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố; đồng thời sớm ban hành quyết định cho phép lập quy chế quản lý kiến trúc TP Nha Trang.

Đối với kiến nghị của UBND TP. Nha Trang về việc tiếp tục áp dụng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP.Nha Trang (đã hết hạn) làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này giao Sở Tư pháp nghiên cứu các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyển tiếp của luật và các văn bản liên quan để tham mưu UBND tỉnh.