16:41 22/01/2016

Nhân sự Đại hội 12: “Cần bản lĩnh để bầu người bản lĩnh”

Nguyên Vũ

Mỗi đại biểu ngoài tham khảo sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, thì còn có nhiều kênh khác

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thái Học.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thái Học.
Không chỉ người được bầu vào Ban Chấp hành mới mới cần có bản lĩnh và trí tuệ, mà bản thân người đi bầu phải thể hiện bản lĩnh và trí tuệ mới chọn được người xứng đáng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thái Học trao đổi bên lề Đại hội Đảng lần thứ 12.

Theo ông Học, việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới không chỉ diễn ra ở Đại hội mà đã qua cả quá trình theo dõi từ trước Đại hội. Mỗi đại biểu ngoài tham khảo sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11, thì còn có nhiều kênh thông tin khác.

Và quyền quyết định là ở mỗi đại biểu, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu khi bầu chọn, tin ai và bầu ai là do chính mình quyết định, chứ không phải do ai tác động cả.

“Mình phải tham khảo qua nhiều kênh”

Cá nhân ông muốn bầu được người như thế nào vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới?


Thứ nhất, phải bản lĩnh, vì trước tác động tình hình thế giới và khu vực có biết bao nhiêu vấn đề phức tạp đang nảy sinh, nên trước hết cần có bản lĩnh, mà bản lĩnh này cần được thể hiện qua thực tiễn, qua cả quá trình công tác.

Thứ hai, phải trí tuệ, bởi vì lãnh đạo đất nước trong tình hình hết sức khó khăn như hiện nay, nếu không có trí tuệ thì cũng không thể điều hành, dẫn dắt đất nước đi lên, phát triển được.

Thứ ba, phải nói đi đôi với làm, vì trên thực tế, có nhiều người lời nói chưa gắn với làm việc làm. Nói đi đôi với làm phải biểu hiện qua thực tiễn, từ chủ trương, đường lối, nghị quyết phải đi vào thực tiễn.

Đó là ba điều mà không chỉ riêng tôi mà mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều mong muốn như thế.

Nhưng cá nhân ông đâu có biết rõ tất cả mấy trăm ứng viên, thì phải làm sao để chọn được người có đủ cả ba tiêu chuẩn như trên?


Thì mình phải tham khảo qua nhiều kênh, ví dụ qua sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11.

Nếu tất cả đều được Trung ương giới thiệu để bầu, thì làm sao để biết ai hơn ai?


Thứ tự ưu tiên là mình biết rõ ai và mình tin họ thì ưu tiên số một, còn những ai chưa biết rõ thì mình tham khảo các kênh thông tin khác, ví dụ qua đoàn đại biểu đã giới thiệu vị đó.

Không chỉ duy nhất một kênh thông tin là Ban Chấp hành Trung ương, nhưng bản lĩnh là mình tham khảo thêm kênh thông tin nào, xử lý ra sao.

Ý ông là rất cần bản lĩnh để chọn người có đủ bản lĩnh vào Trung ương khoá mới?


Đúng rồi, không chỉ người được bầu cần có bản lĩnh và trí tuệ, mà bản thân người đi bầu phải thể hiện bản lĩnh và trí tuệ.

Bản lĩnh là không bị tác động qua nhiều kênh thông tin, và trí tuệ là sáng suốt chọn được người xứng đáng.

Nếu như người có quyền bầu mà không bản lĩnh, trí tuệ thì không thể nào bầu được những người xứng đáng.

“Có nhiều thời gian để cân nhắc”

Có áp lực gì “thử thách” bản lĩnh của ông trước khi bỏ phiếu bầu nhân sự tại Đại hội này không?


Tôi cũng có nhận nhiều thông tin, ví dụ tin nhắn qua điện thoại, nói người này thế này, người kia thế kia, hoặc trên các kênh thông tin mình tiếp cận, thì cũng có đơn thư nói xấu người này, người khác.

Nếu mình thấy đó là thông tin cần tham khảo thì mình tham khảo, còn nếu thấy là xuyên tạc thì mình lên án, phê phán.

Tỷ lệ thông tin đáng tham khảo có nhiều không?

Ví dụ kết luận của Ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của môt vài nhân sự có liên quan thì mình có thể tham khảo.

Đó là kênh thông tin chính thống. Còn tin nhắn về nhân sự tôi nhận được chủ yếu là từ sim rác, đó là thông tin không chính thống.

Quy trình làm nhân sự tại Đại hội 12, theo ông, có đủ điều kiện để đại biểu sáng suốt lựa chọn được nhân sự mới?


Tôi thấy quy trình phù hợp, các đoàn đều có thời gian thảo luận, và quan trọng nhất là mỗi đại biểu được thể hiện chính kiến qua lá phiếu tại đoàn, chứ không phải ở hội trường, như vậy có nhiều thời gian để cân nhắc lựa chọn.

Ghi phiếu ở đoàn là tốt, chứ thông thường lên hội trường thì thời gian ghi phiếu rất là ngắn.