07:54 31/12/2020

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020

Đào Hưng -

Trong năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019...

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 1.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 2.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 3.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 4.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 5.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 6.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 7.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 8.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 9.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 10.