07:54 31/12/2020

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020

Đào Hưng

Trong năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019...

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 1.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 2.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 3.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 4.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 5.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 6.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 7.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 8.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 9.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong năm 2020 - Ảnh 10.