18:33 19/10/2021

Nộp hồ sơ sau ngày 1/1/2022 sẽ không được giảm 30% tiền thuê đất

Trâm Anh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa nhắc doanh nghiệp nộp hồ sơ trước ngày 1/1/2022 để được giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 theo Quyết định số 27 của Thủ tướng...

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhắc nhở doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhắc nhở doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 27 của Thủ tướng.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hồ sơ giảm tiền thuê đất, gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu; bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về quy trình nộp hồ sơ, người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan Thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2021 đến hết 31/12/2021. Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau, không được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm: “Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê của năm 2021 sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê của kỳ sau hoặc năm tiếp. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa”.

Cụ thể, đối tượng được áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm thuê đất và người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định. Mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định.

Tuy nhiên, Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất, không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). 

Trước đó, ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp doanh nghiệp, người dân tiết kiệm chi phí, có thêm vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, năm 2020 để được giảm tiền thuê đất, doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động từ 15 ngày trở lên và có gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Ngoài đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm nay được nới rộng, mức giảm cũng tăng gấp đôi so với mức giảm 15% vào năm 2020.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoáng 80%, nông nghiệp 84%. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao, gồm bất động sản ở mức 100%, nông nghiệp-thủy sản 95%; sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc 82%.

Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thu hưởng của chính sách giảm thuế này.