20:33 12/07/2022

Phạm nhiều lỗi, Bibica bị phạt 145 triệu đồng

Hà Anh -

BBC không công bố trên hệ thống công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2020; Công ty không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và công bố không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu...

Sơ đồ giá cổ phiếu BBC thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu BBC thời gian qua.

Ngày 11/7/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định số 206/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) với tổng số tiền là 145 triệu đồng.

Cụ thể, BBC bị phạt 85 triệu đồng do công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2020; Công ty không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và công bố không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu:

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán, Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 5% trở lên trước và sau soát xét tại BCTC bán niên 2021 hợp nhất, Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên tại BCTC bán niên riêng và hợp nhất 2021, CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 200630/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 210107/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021; Công ty công bố không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2/2020).

Đồng thời BBC bị phạt 60 triệu đồng công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 không trình bày về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty như: Bibica Miền Đông, Bibica Miền Tây, Bibica Hà Nội, Công ty cổ phần Thực phẩm PAN,... và trình bày không đầy đủ chính xác về các thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ trong kỳ báo cáo năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020 không trình bày thông tin đầy đủ về cuộc họp HĐQT đảm bảo họp mỗi quý một lần theo quy định; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/7, cổ phiếu BBC tăng 3,13% lên 72.400 đồng/CP.

Được biết, ngày 12/7 tới BBC sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành hơn 18,75 triệu cổ phiếu, Bibica sẽ phải chi tương ứng 18,75 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/8/2022.

Đồng thời, Công ty sẽ dùng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi điều lệ Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 8/8/2022.

Trước đó, ngày 16/5, CTCP Tập đoàn Pan (mã PAN-HOSE) đã chào mua thành công hơn 7,38 triệu cổ phiếu BBC với giá chào mua 71.000 đồng/CP. Nguồn vốn thực hiện chào mua là hơn 524 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của PAN.

Sau giao dịch, Tập đoàn Pan nâng sở hữu tại BBC lên hơn 18,43 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 98,3%. Như vậy, PAN sẽ thu về hơn 18,43 tỷ đồng từ việc chia cổ tức của Bibica.