12:06 29/11/2014

PVX tiếp tục thoái một loạt cổ phiếu "đầu P"

Hà Anh

PVX đăng ký bán 300.000 cổ phiếu PXM, bán hết 3 triệu cổ phiếu của PVV và bán hết 5 triệu cổ phiếu PVA

Diễn biến giá cổ phiếu PVV trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVV trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của PXM, PVV và PVA.

Theo đó, PVX đăng ký bán 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung (mã PXM). Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu mà PVX sẽ nắm giữ giảm từ 7.650.000 cổ phiếu, chiếm 51% vốn tại PXM xuống còn 7.350.000 cổ phiếu, chiếm 49%.

Đồng thời, PVX cũng đăng ký bán hết 3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV-HNX), chiếm 10% và bán hết 5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An (mã PVA), chiếm 22,89% tại PVA. Mục đích là nhằm tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 1/12/2014 đến ngày 26/12/2014.

Trước đó, PVX công bố danh sách thoái vốn của các công ty có vốn góp của PVX trên HOSE và HNX gồm: Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung (mã PXT-HOSE), Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (mã PFL-HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí  (mã PTL-HOSE), Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dầu khí Sông Đà (mã SDP-HNX), Công ty cổ phần khoáng sản Fecon (mã FCM-HOSE), Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-Indico (mã PXL-HOSE), Công ty Cổ phần Trang trí nội thất dầu khí (mã PID-HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC (mã PVV-HNX), Công ty Cổ phần Đa ốc dầu khí PVL (mã PVL-HNX), Công ty Cổ phần Hồng Hà dầu khí (mã PHH-HNX) và Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX).

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 của PVX đạt gần 161 tỷ đồng - cùng kỳ công ty báo lỗ gần 199 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2014, công ty lỗ 258 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ gần 1.777 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVX lỗ 3.232 tỷ đồng và năm nay, nếu công ty tiếp tục lỗ thì cổ phiếu PVX sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.