12:44 12/12/2021

Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"

Thuỷ Tiên

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, vốn có tính đầu cơ rất cao có thêm một tuần giảm sâu. Biểu đồ giảm giá của các mã này được giới đầu tư gọi vui đây là mô hình “cây thông”. Trong đó điển hình nhất là SJF, MCG, IDI, TNI, LIC, LG9...

Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 1
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 2
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 3
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 4
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 5
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 6
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 7
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 8
Quá nhiều cổ phiếu vẽ mô hình "cây thông"  - Ảnh 9