17:23 21/06/2022

Quảng Bình thành lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án đầu tư công chậm tiến độ

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm làm tổ trưởng, trực tiếp theo dõi các dự án đầu tư công do các cơ quan, đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư là: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; UBND TP. Đồng Hới, UBND các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Dự án hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình.

Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong làm tổ trưởng, trực tiếp theo dõi các dự án đầu tư công do các cơ quan, đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC), Ban Dân tộc; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND thị xã Ba Đồn, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng làm Tổ trưởng, trực tiếp theo dõi các dự án đầu tư công do các cơ quan, đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện: Bố Trạch và Quảng Trạch, các dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

Các tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư công theo các ngành, lĩnh vực được giao từ nay đến 31/12/2022; đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định có liên quan, thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công.

Đồng thời đánh giá việc triển khai giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng đơn vị, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu...