06:00 22/09/2021

Quảng Nam ra "tối hậu thư", phấn đấu hết quý 3 giải ngân tối thiểu 60%

Anh Tú

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hàng loạt “tối hậu thư”, thúc giải ngân vốn đầu tư công cuối năm. Căn cứ kết quả giải ngân Quý 3/2021, dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% sẽ cắt giảm kế hoạch vốn năm 2021....

Dự án đường nhánh nối đại lộ Võ Chí Công và đường thanh niên ven biển tại Quảng Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Dự án đường nhánh nối đại lộ Võ Chí Công và đường thanh niên ven biển tại Quảng Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn 6166/UBND-KTTH triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

 
"Nguồn vốn cắt giảm sẽ điều chuyển bổ sung sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn, các dự án đã quyết toán hoàn thành, các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng, giải phóng mặt bằng và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối lượng xây dựng cơ bản".

UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đến ngày 30/9/2021, đối với kế hoạch năm 2020 kéo dài sang 2021, UBND tỉnh kiên quyết điều chuyển, cắt giảm 70%. Trước ngày 15/11/2021, sẽ cắt giảm, điều chuyển hết kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân hết .

Không chỉ vốn kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021 bị xem xét, kế hoạch vốn năm 2021 cũng nằm trong diện phải cắt giảm, điều chuyển.

Dựa vào kết quả giải ngân quý 3/2021, sau ngày 30/9/2021, sẽ rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2021 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60%.

"Tiếp tục rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2021 đối với nhóm các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ quy định từng thời điểm và dự án vẫn còn kế hoạch vốn nhưng không có khả năng giải ngân hết trong năm 2021 đối với tất cả các dự án", UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Một số dự án gặp khó như đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Cây Cốc (Thăng Bình), đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT607, cầu Giao Thuỷ...

Đối với các dự án khởi công mới năm 2022, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến ngày 30/11/2021, dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư thì sẽ không được giao kế hoạch vốn năm 2022 và thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ phải có báo cáo giải trình về trách nhiệm đối với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dù đã điều chuyển hơn 112,6 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh đã phân bổ để bổ sung cho các dự án quyết toán, hoàn thành hay các dự án có khối lượng, nhu cầu giải ngân vốn ngay khi bổ sung, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn không tiến triển nhiều. 

Để thúc giải ngân giai đoạn về đích, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu, phải xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, xác định nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm, then chốt, xuyên suốt trong năm 2021. 

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các chương trình, dự án quản lý theo phân cấp. 

Đẩy mạnh chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; gắn tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với đánh giá cuối năm về vai trò của người đứng đầu, các cá nhân có liên quan và công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng vừa ban hành văn bản số 6410/UBND-TH ngày 21/9/2021 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương tham mưu giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hoàn thiện thủ tục đầu tư các nhiệm vụ, dự án.

Tính đến hết tháng 8/2021, hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Nam cao hơn trung bình cả nước (40,6%), nhưng giảm 13,7% so với cùng kỳ. Bằng nhiều giải pháp, Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt từ 95% - 100% nguồn vốn được giao, trong đó, đến hết quý 3/2021, giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, đến ngày 31/8/2021 tổng
vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân hơn 3.137,177/7.112,857 tỷ đồng, đạt 44%. Trong đó, các dự án do địa phương quản lý 3.004,138/6.870,718 tỷ đồng, đạt 43,7%. Các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý hơn 106,954/193,351 tỷ đồng, đạt 55%; vốn ứng trước, tồn ngân 26,083/48,787 tỷ đồng, đạt 53%.