17:38 07/05/2021

Rà soát lại toàn bộ nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng thuộc các Bộ quản lý

Phan Nam

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất cần khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đúng quy định…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Công văn số 2957 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương.

Công văn nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 2152/BTC-QLCS ngày 5/3/2021) về quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chuyển mạnh các đơn vị có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phát triển các trung tâm điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời cần tiếp tục rà soát, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Rà soát lại toàn bộ nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng thuộc các Bộ quản lý - Ảnh 1

Cũng theo nội dung công văn, Phó Thủ tướng đã yêu cầu uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cơ sở nhà, đất sử dụng làm nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác định tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng đất vào mục đích làm nhà khách, khách sạn, nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bán tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất số 7 đường Thanh Niên, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn do Trung tâm Điều dưỡng Thủy sản Sầm Sơn (Thanh Hóa) thuộc Công đoàn ngành Thủy sản quản lý, sử dụng.