16:09 28/07/2022

REE nói gì khi bị phạt 110 triệu đồng!

Hà Anh

REE không thể công bố thông tin trước khi VSD chấp thuận, vì nếu VSD không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm...

Sơ đồ giá cổ phiếu REE thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu REE thời gian qua.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) công bố rõ lý do vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo VnEconomy đã đưa tin, REE bị phạt 110 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguyên nhân là công ty không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: Công ty cổ phần Cơ điện lạnh – tổ chức có liên quan đến ông Quách Vĩnh Bình - người đại diện được chỉ định tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (mã ISH-UPCoM), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quang Quyền - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (mã SBH-UPCoM), Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (mã CHP-HOSE), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE), Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh (mã VSH-HOSE) và tổ chức có liên quan đến ông Lê Tuấn Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) thực hiện chuyển quyền sở hữu 3.789.400 cổ phiếu NBP, 33.324.802 cổ phiếu CHP, 38.365.168 cổ phiếu TBC, 29.843.740 cổ phiếu TMP, 102.138.910 cổ phiếu VSH, 10.389.490 cổ phiếu SHP, 32.000.000 cổ phiếu SBH và 15.433.893 cổ phiếu ISH ngày 10/11/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Về việc này REE cho biết, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/ĐHĐCĐ-NQ ngày 15/05/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-HĐQT-REE ngày 30/09/2020 của Hội đồng Quản trị, REE đã thực hiện chuyển quyền sở hữu để góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (do REE sở hữu 100% vốn), gồm các mã chứng khoán: NBP, ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

REE đã hiểu rằng giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán của các mã chứng khoán nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của VSD. Do vậy, REE không thể công bố thông tin trước khi VSD chấp thuận, vì nếu VSD không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm.

Khi biết được đã vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin, REE đã chủ động gửi đơn giải trình đến Sở giao dịch chứng khoán, và sau đó REE cũng đã có văn bản giải trình gửi đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Thanh tra ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.

REE cũng cho biết đây là lần đầu tiên REE thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu để thành lập doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện REE đã cố gắng công bố thông tin minh bạch tuy nhiên vẫn có sơ sót.

Kết thúc quý 2/2022, công ty ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 2.022 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của REE đạt 4.068 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.711 tỷ đồng (cùng kỳ REE báo lãi gần 942 tỷ đồng). Riêng lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ trong quý 2/2022 đạt 596,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 55,7% so với cùng kỳ và EPS 6 tháng đạt 3.630 đồng/cp.

REE cho biết, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ tăng mạnh là do mảng năng lượng tăng 176,8 tỷ đồng - trong đó, đóng góp chủa yếu là từ CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã vận hành nhà máy Thuỷ điện Thượng Kon Tum cũng như tình hình thuỷ văn vẫn thuận lợi từ cuối năm 2021 đến những tháng đầu năm 2022 mang lại kết quả khả quan cho nhóm thuỷ điện trong kỳ.