10:51 30/01/2013

Sacombank được gia hạn chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đồng ý gia hạn mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại mức 15% vốn điều lệ của Sacombank

Hiện, vốn điều lệ của STB đạt hơn 10.739 tỷ đồng.<br>
Hiện, vốn điều lệ của STB đạt hơn 10.739 tỷ đồng.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB-HOSE) công bố Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý gia hạn chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại STB.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đồng ý gia hạn mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại mức 15% vốn điều lệ của Sacombank đến thời điểm Sacombank tổ chức Đại hội cổ đông vào tháng 4/2013.

Sau khi có ý kiến của Đại hội cổ đông về việc tiếp tục hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 15% vốn điều lệ, Sacombank phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thêm 1 năm.

Hiện, vốn điều lệ của STB đạt hơn 10.739 tỷ đồng.

Được biết, Sacombank và Eximbank đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho hai bên. Trong đó, hai bên sẽ nghiên cứu, xem xét trình đại hội đồng cổ đông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sáp nhập trong vòng từ 3 đến 5 năm tới nhằm nâng cao thế mạnh, mở rộng thị phần, tăng cường sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Trong giả thiết sáp nhập hoặc hợp nhất, hệ thống sẽ có một ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn mà tỷ lệ sở hữu của Nhà nước không chi phối. Như tại thời điểm này, quy mô vốn điều lệ của cả hai là gần 24.000 tỷ đồng; tổng tài sản khoảng 310.000 tỷ đồng.