12:59 07/09/2021

Sắp diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2021

Vũ Khuê -

Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 ngày 29/9/2021...

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện là 32.000 tấn.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện là 32.000 tấn.

Theo Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là các thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô).

Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện).

Về chủng loại, số lượng đường, quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 76.000 tấn đường thô (mã HS 17.01). Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 32.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).

Giá đấu khởi điểm, đường thô 1.050.000 đồng/tấn, đường tinh luyện 1.050.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn.

Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 hướng dẫn, thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung: “Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; tên thương nhân; thông tin liên lạc (số điện thoại, email)”.

Túi hồ sơ bao gồm: Phiếu bỏ giá (như mẫu kèm theo Thông báo). Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

Và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao.

Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương, địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên.

Thời hạn nhận hồ sơ, từ 8h00 ngày 6/9/021 đến 17h00 ngày 17/9/2021.