08:14 25/10/2016

Sáu nhà máy thuỷ điện lớn được xây cơ chế giá đặc thù

Kiều Châu

Các nhà máy điện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước

Thuỷ điện Sơn La - Ảnh minh hoạ.
Thuỷ điện Sơn La - Ảnh minh hoạ.
Bộ Công Thương vừa được Chính phủ giao cho việc xây dựng cơ chế đặc thù với 6 nhà máy điện của Việt Nam. Đây là những nhà máy có công suất lớn, đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội quốc phòng và an ninh.

Danh sách 6 nhà máy gồm: Thủy điện Sơn La (công suất lắp đặt 2.400 MW), Thủy điện Hòa Bình (1.920 MW), Thủy điện Lai Châu (1.200 MW), Thủy điện Ialy (720 MW), Thủy điện Trị An (400 MW), Thủy điện Tuyên Quang (342 MW).

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế giá điện, cơ chế đặc thù trong vận hành và tham gia thị trường điện của các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức và quản lý sản xuất - kinh doanh đối với các nhà máy điện lớn.

Bộ Công Thương xem xét, quyết định danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được phê duyệt.

Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện lớn này phải có trách nhiệm tổ chức xây dựng các phương án bảo vệ an toàn công trình trong quá trình vận hành theo quy định hiện hành để đảm bảo an ninh, an toàn nhà máy điện, phòng tránh và ứng phó kịp thời đối với các sự cố có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, đánh giá các nhà máy điện để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt bổ sung vào danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.