06:36 04/11/2021

SCB báo lãi 9 tháng là 690 tỷ đồng, doanh số kinh doanh bảo hiểm đạt 900 tỷ đồng

Đào Vũ

Thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán của SCB đạt 3.684 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa thông báo kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, kết quả kinh doanh quý 3/2021 của SCB vẫn duy trì mức lợi nhuận trước thuế ổn định với 235 tỷ đồng. Nâng luỹ kế 9 tháng lãi trước thuế 690,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lợi nhuận trước thuế chỉ dừng ở mức 113,5 tỷ đồng.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong quý 3/2021 SCB tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi vay, miễn giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có được kết quả kinh doanh trên là do chủ yếu nhờ vào 2 yếu tố.

Thứ nhất, SCB đã kịp thời triển khai các phương án kinh doanh phù hợp như đẩy mạnh các giao dịch online, đảm bảo vận hành thông suốt trên toàn hệ thống, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Thứ hai, ngân hàng đẩy mạnh hoạt động phi tín dụng. Cụ thể, doanh số kinh doanh bảo hiểm 9 tháng đầu năm của SCB đạt hơn 900 tỷ đồng. Tính chung thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng như: dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán luỹ kế đạt 3.684 tỷ đồng.

Được biết, hồi cuối tháng 6/2021, SCB chào bán thành công 478,8 triệu cổ phiếu ra công chúng, thu hút thêm 4.788 tỷ đồng nguồn vốn mới, nâng mức vốn điều lệ của Ngân hàng lên 20.020 tỷ đồng.

Nhờ vậy, tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của SCB đạt 672.312 tỷ đồng, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có tổng tài sản lớn nhất. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của ngân hàng đạt 606.401 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 352.913 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn lần lượt đạt 1,04% và 1,71%, đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vừa qua, SCB đã chính thức triển khai dự án đánh giá nội bộ về mức đủ vốn – ICAAP với sự tư vấn của Công ty PwC Việt Nam. Đây là dự án sẽ giúp SCB quản trị tài chính tốt hơn thông qua việc cân bằng giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi ro và quản lý vốn theo thông lệ quốc tế.