10:27 19/01/2022

Sẽ kiểm toán việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng chống Covid-19

Phan Nam

Dự kiến, từ ngày 16/02 đến ngày 31/3/2022, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm toán việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid – 19 tại 32 tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các bộ, ngành cơ quan TW, gồm: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh xã hội, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là thông tin được ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại Hội thảo khoa học “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19” diễn ra ngày 19/01 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, sẽ không kiểm toán việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm tại tất cả các đơn vị (nội dung này Thanh tra chính phủ thực hiện), Kiểm toán Nhà nước chỉ tổng hợp số liệu theo báo cáo của các đơn vị.

Sẽ kiểm toán việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng chống Covid-19 - Ảnh 1

Mục tiêu kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, việc ban hành các cơ chế chính sách, các khó khăn vướng mắc trong quá trình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid -19, nhằm báo cáo kịp thời với Quốc hội, Chính phủ, thông tin kịp thời cho công luận và xã hội.

Nội dung kiểm toán sẽ tập trung vào 6 vấn đề.

Thứ nhất, về huy động các nguồn lực phòng chống dịch Covid -19. Đây là nội dung hết sức quan trọng bởi nguồn lực phòng chống dịch Covid hết sức đa dạng và phong phú như từ ngân sách nhà nước; kinh phí và quỹ của các cơ sở y tế; nguồn viện trợ và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn thu từ dịch vụ xét nghiệm (nhanh và PCR); sự đóng góp của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, chính sách thuế (miễn, giảm, gia hạn thuế…), chính sách tín dụng (giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, gia hạn, giữ nguyên nhóm nợ…);

Thứ hai, về sử dụng các nguồn lực. Đây là nội dung quan trọng nhất của cuộc kiểm toán chuyên đề này, bởi có rất nhiều chính sách, khoản chi cũng như đối tượng  của trung ương, các bộ, ngành, địa phương cho các lực lượng như chính sách hỗ trợ phòng chống dịch cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, (y, bác sĩ, quân đội, công an, tình nguyện viên,…); chính sách đối với bệnh nhân được điều trị, người bị cách ly y tế; chính sách đối với người lao động; chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với lực lượng sản xuất và lưu thông hàng hóa; các đơn vị sử dụng người lao động;

Thứ ba, khó khăn vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức xây dựng, thanh quyết toán chi phí xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở thu dung, cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến…;

Thứ tư, khó khăn vướng mắc trong việc tiếp nhận, bảo quản phân phối và sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ bằng hiện vật nhất là các phương tiện phòng chống dịch như vaccine, phương tiện vận tải, máy thở, ôxy và các trang thiết bị y tế khác…;

Thứ năm, việc xây dựng và ban hành giá các loại dịch vụ trong công tác phòng chống dịch Covid -19, nhất là giá các dịch vụ xét nghiệm (nhanh và PCR);

Thứ sáu, khó khăn vướng mắc trong việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh thông thường và khám chữa bệnh cho người bệnh Covid -19.

Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch kiểm toán 2022 của Kiểm toán Nhà nước, phục vụ hoạt động giám sát và việc tham gia của Kiểm toán Nhà nước vào hoạt động giám sát của Quốc hội.