00:12 22/10/2020

SeABank: Thu nhập ngoài lãi cứu tăng trưởng lợi nhuận

Nguyên Minh

Tổng lãi thuần từ các hoạt động ngoài lãi đóng góp hơn 429 tỷ đồng trong quý 3, gấp 2,5 lần con số cùng kỳ năm ngoái

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý vừa qua, thu nhập lãi thuần của SeABank đạt 747 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các khoản ngoài lãi tăng tốt đã giúp SeABank thoát khỏi cảnh tăng trưởng lợi nhuận âm.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 138,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động như ngoại hối, kinh doanh chứng khoán đều tăng vọt gấp nhiều lần quý 3/2019. Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động khác đóng góp tới 210 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua. Lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 548,7 tỷ đồng (cùng kỳ 2019 chỉ đạt 18,2 tỷ), tuy nhiên ngân hàng không thuyết minh chi tiết nguồn gốc nhóm lợi nhuận này. 

Tổng lãi thuần từ các hoạt động ngoài lãi đóng góp hơn 429 tỷ đồng trong quý 3, tương đương gấp 2,5 lần con số cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 637,6 tỷ đồng trong quý 3, tăng 22%. 

Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 29% khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh 68%, đạt 462,2 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, cũng nhờ thu nhập ngoài lãi mà lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 65% so với 9 tháng đầu năm ngoái trong khi thu nhập lãi thuần giảm 7%, đạt 2.085 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trên đã đạt 75% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra. 

Về tài sản, tổng tài sản của SeABank đạt 167.426 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2020, tăng 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ở mức 97.870 tỷ, giảm 0,7% trong 9 tháng. 

Tổng nợ xấu cuối kỳ ở mức 2.183 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay giảm từ 2,31% đầu năm xuống còn 2,23%. 

Huy động tiền gửi cuối quý 3 đạt 102.547 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Các con số trên còn cách xa so với mục tiêu mà ngân hàng đề ra hồi đầu năm như: Tăng trưởng tổng tài sản 12%, dư nợ tín dụng và huy động khách hàng cùng tăng 14% so với năm 2019.