08:52 26/04/2015

SHB sáp nhập VVF: “Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1 là hợp lý”

Minh Đức

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch SHB, khẳng định việc hoán đối cổ phiếu VVF với SHB theo tỷ lệ 1:1 là hợp lý

Cùng với việc sáp nhập VVF, SHB cũng lên kế hoạch trong năm 2015 sẽ 
chính thức đưa hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia vào hoạt động.
Cùng với việc sáp nhập VVF, SHB cũng lên kế hoạch trong năm 2015 sẽ chính thức đưa hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia vào hoạt động.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Việc sáp nhập công ty tài chính, ưu đãi thuế sau sáp nhập Habubank và xử lý nợ xấu là những điểm cổ đông quan tâm tại đại hội này.

Sau khoảng một năm kể từ khi có những thông tin đầu tiên, SHB đã chính thức trình phương án sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex-Viettel (VVF). Một số cổ đông băn khoăn về việc sáp nhập này, nhất là khi tình hình hoạt động của các công ty tài chính nói chung thời gian qua bộc lộ nhiều khó khăn.

Trước băn khoăn này, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB, trấn an: VVF là một trong những công ty tài chính có kết quả hoạt động khá lành mạnh, nợ xấu cơ bản đã được xử lý, lợi thế là có Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ.

Chiến lược của SHB là sau khi nhận sáp nhập VVF sẽ phát triển công ty này thành công ty tài chính tiêu dùng.

“Đây là một trong những hoạt động dịch vụ đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Việc nhận sáp nhập công ty này sẽ giúp cho SHB có được thế mạnh từ hệ thống khách hàng của Viettel để đẩy mạnh mảng dịch vụ tiêu dùng. Ngoài ra, tổng tài sản của VVF theo đánh giá thì cao hơn mệnh giá của cổ phiếu VVF hiện nay. Vì vậy, việc hoán đổi cổ phiếu VVF - SHB theo tỷ lệ 1:1 là hợp lý”, ông Đỗ Quang Hiển nhận định.

Cùng với việc sáp nhập VVF, SHB cũng lên kế hoạch trong năm 2015 sẽ chính thức đưa hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia vào hoạt động ổn định và phát triển.

Liên quan đến kế hoạch sáp nhập trên, đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành trên 162 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ trên 8.865 tỷ đồng lên trên 10.486 tỷ đồng nhằm thực hiện giao dịch nhận sáp nhập VVF và chi trả cổ tức 2014.

Trong đó SHB phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 7% bằng nguồn lợi nhuận sau thuế và phát hành 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu VVF.

Về xử lý nợ xấu, năm 2014, SHB đã giảm được nợ xấu xuống 2,02%. Năm 2015, ông Hiển cho biết, ngân hàng tiếp tục quyết liệt xử lý nợ xấu và coi trọng công tác này không kém việc phát triển kinh doanh, mục tiêu kiềm chế thấp hơn 3%.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp theo đề án sáp nhập Habubank, theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm đầu mối tổ chức họp liên ngành để xử lý phương án ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tín dụng nhận sáp nhập trong quá trình tái cơ cấu theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2014, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 169.035 tỷ đồng, tăng 17,7%; huy động từ thị trường 1 đạt 127.353 tỷ đồng, tăng 17,8%; dư nợ cho vay đạt 104.095 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2013.

Năm 2015, đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch tổng tài sản 200.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 10.486 tỷ đồng, huy động vốn tăng 19,4%, tăng trưởng tín dụng từ 11 - 15%; lợi nhuận trước thuế 1.120 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức dự kiến 7,5% vốn điều lệ bình quân.