15:15 09/12/2020

Sudico tiếp tục hoãn trả cổ tức năm 2016, 2017 sang cuối năm 2021

Hà Anh

Sudico sẽ thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chi trả là 10% và năm 2017 với tỷ lệ 10% từ ngày 31/12/2020 sang ngày 31/12/2021

Sơ đồ giá cổ phiếu SJS từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu SJS từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền.

Theo đó, Sudico sẽ thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chi trả là 10% và năm 2017 với tỷ lệ 10% từ ngày 31/12/2020 sang ngày 31/12/2021.

Công ty cho biết, trong trường hợp công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 và 207 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

Được biết, Sudico đã nhiều lần thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2016 và 2017 với nguyên nhân là nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 chủ yếu từ nguồn thu tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác là 285,5 tỷ đồng. Do các đối tác chậm trễ thanh toán, dẫn đến công ty bị thiếu hụt nguồn vốn để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, SJS đã thông qua nghị quyết phát hành 300 tỷ trái phiếu để bổ sung vốn đầu tư dự án Nam An Khánh. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý 4/2020. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, SJS báo lãi quý 3 đạt 8,99 tỷ - cùng kỳ đạt 5,4 tỷ; luỹ kế 9 tháng đạt 29,3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. SJS cho biết trong quý 3/2020 đạt lợi nhuận tăng so với cùng kỳ là do công ty triển khai kinh doanh một số diện tích mặt bằng tầng 1 tại chung CT4, CT5 khu ĐTM Mỹ Đình - Mễ Trì và một số căn hộ tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 3/2020, công ty có gần 441 tỷ cổ tức, lợi nhuận phải trả và hơn 13 tỷ đồng phải nộp ngân sách thành phố.

Đại hội đồng cổ đông công ty từng thông qua phương án trả cổ tức 10% bằng tiền năm 2016 là hơn 99 tỷ đồng, năm 2017, 2018 và 2019 là 113,89 tỷ đồng. Còn trả ngân sách thành phố là do công ty được giao thực hiện xây dựng và bán các căn hộ thuộc đơn nguyên 3 của toà nhà CT9, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì và phần lợi nhuận thu được phải nộp lại ngân sách nhà nước và công ty đã tạm tính phần lợi nhuận phải nộp lại là hơn 13 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, công ty có hơn 749 tỷ Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp, gần 51 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 7,5 tỷ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.