16:36 18/05/2021

TDH tạm nộp 396,35 tỷ đồng và đang đánh giá ảnh hưởng liên quan tới nghĩa vụ thuế

Hà Anh -

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã TDH-HOSE) vừa có văn bản giải trình liên quan đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2020...

Một trong những dự án của công ty.
Một trong những dự án của công ty.

Cụ thể: Cục thuế Tp.HCM đã ban hành QĐ 5438 và QĐ 5439 ngày 25/12/2020 về việc yêu cầu thu hồi số tiền thuế GTGT được hoàn và tiền chậm nộp thuế tính đến đến ngày 25/12/2020 với số tiền là 396,35 tỷ đồng.

TDH cho biết, công ty đã nộp đơn khởi kiện vào ngày 31/12/2020, theo đó, công ty đề nghị TAND HCM xem xét tuyên huỷ bỏ hai quyết định trên.

Cũng theo TDH, công ty đã gửi công văn công bố thông tin đến UBCKNN, HOSE, Báo đài, cổ đông...về những vấn đề liên quan đến các quyết định của Cục thuế HCM và thông báo báo chí ngày 2/3/2021.

Do đó, TDH đã quyết định ghi nhận nhận khoản phải nộp theo hai QĐ 5438 và 5439 với số tiền là 396,35 tỷ đồng trong BCTC riêng và hợp nhất năm 2020.

Đồng thời, công ty cũng ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với tổng số tiền nêu trên trong các BCTC này và do đây là khoản tạm nộp trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng nên đơn vị kiểm toán đã cho ý kiến loại trừ đối với BCTC này.

Được biết, TDH đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Tp.HCM đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố hủy bỏ quyết định 5438 và 5439 của Cục thuế Tp.HCM. Vụ việc hiện vẫn đang được xem giải quyết theo quy định.

Theo đó, TDH vẫn đang trong quá trình đánh giá ảnh hưởng có thể có của các vấn đề này liên quan tới nghĩa vụ về thuế GTGT cũng như các khoản mục khác có liên quan của BCTC năm 2020; và sẽ thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết khi có kết quả sau cùng của vụ kiện và quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Được biết, sau kiểm toán, doanh thu thuần năm 2020 của TDH giảm 4,5 tỷ đồng, từ 1.965,5 tỷ đồng (báo cáo tự lập) xuống còn 1.961 tỷ đồng; lợi nhuận trên báo cáo tự lập là lãi 22,6 tỷ đồng, còn trên báo cái kiểm toán là lỗ gần 310 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tự tự lập là lỗ hơn 30 tỷ đồng, còn trên báo cáo kiểm toán số lỗ lên tới hơn 363 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trên báo cáo tài chính kiểm toán thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 403 tỷ đồng- trong khi trên báo cáo tự lập chỉ là gần 96 tỷ đồng; dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trên báo cáo tài chính lên tới gần 324 tỷ đồng (trên báo cáo tự lập là hơn 28 tỷ đồng) và công ty ghi nhận gần 4,5 tỷ đồng dự phòng phải thu dài hạn khó đòi.