14:16 04/01/2021

Trước thông tin bị truy thu thuế, con trai Chủ tịch đã bán hết cổ phiếu TDH

Hà Anh

Ông Lê Dã Hạc, con ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức đã bán hết 77.510 cổ phiếu TDH, chiếm 0,068% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2020 đến 30/12/2020

Sơ đồ giá của TDH từ ngày 29/12/2020 đến nay.
Sơ đồ giá của TDH từ ngày 29/12/2020 đến nay.

Lê Dã Hạc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE).

Theo đó, ông Lê Dã Hạc, con ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức đã bán hết 77.510 cổ phiếu TDH, chiếm 0,068% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2020 đến 30/12/2020.

Trước đó, ngày 4/12 bà Phạn Thị Xuân Lan, vợ ông Lê Chí Hiếu cũng đã bán ra 500.000 cổ phiếu TDH theo phương thức khoép lệnh, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 626.964 cổ phiếu, chiếm 0,55% xuống còn 126.926 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

Đến ngày 12/11/2020, bà Nguyễn Thị Minh Anh, vợ ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch HĐQT đã bán hết 932.400 cổ phiếu TDH, chiếm 0,827% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn cổ phần của TDH tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị với số lượng là 5.355.000 cổ phần chiếm 20,68% vón tại Vico Quảng Trị với giá không thấp hơn 19.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện là 1 năm, kể từ ngày thông qua chủ trương.

Động thái bán ra của người nhà lãnh đạo TDH diễn ra trước khi công ty nhận được quyết định của Cục Thuế Tp.HCM vào ngày 29/12 vừa qua, trong đó thông báo áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra và đề nghị thu hồi tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu đã hoàn của kỳ thanh tra năm 2018 và kỳ thanh tra tháng 6/2019 - 12/2019 của công ty với tổng số tiền là hơn 396,35 tỷ đồng (bao gồm tiền hoàn thuế bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của TDH giảm 1/3 so với cùng kỳ từ 3.616 tỷ đồng giảm còn 1.186 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 5,6 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lỗ gần 8,2 tỷ, lợi nhuận sau thuế lỗ 2,99 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ gần 3,2 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 196,4 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này lỗ hơn 3 tỷ đồng.