09:55 09/03/2021

Tháng 2, thanh khoản UpCoM giảm gần 43%

Hà Anh

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 76,64 điểm, tăng 10,7% so với cuối tháng trước và đây cũng là phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất tháng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường UPCoM tháng 2 diễn biến theo chiều hướng tăng giá các cổ phiếu với giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1.030 tỷ đồng, tăng 6,34% so với tháng trước.

Cụ thể: tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 76,64 điểm, tăng 10,7% so với cuối tháng trước và đây cũng là phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất tháng.

HNX cho biết 5 mã tăng giá nhiều nhất trong tháng 2 gồm: KSV tăng 10,900 điểm, tương ứng 109%; DAC tăng 3,300 điểm, tương ứng 106,45%; TUG tăng 10,600 điểm, tương ứng 86,18%; EIN tăng 8,100 điểm, tương ứng 81% và POB tăng 5,800 điểm, tương ứng 68,24%.

Cũng theo HNX, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2021 gồm: BSR với 184.834.128 cổ phiếu; PVX với 30.776.084 cổ phiếu; VGT với 28.644.716 cổ phiếu; CC1 với 25.955.302 cổ phiếu và QTP với 25.758.170 cổ phiếu;

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 17,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 864 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 404 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 460 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 55,8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM với 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: VEA với 1.623.012 cổ phiếu; ACV với 1.578.390 cổ phiếu; QNS với 996.900 cổ phiếu; LTG với 815.500 cổ phiếu và VTP với 719.718 cổ phiếu.

Đồng thời, 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: ACV với 2.185.162 cổ phiếu; VEA với 1.718.500 cổ phiếu; VTP với 1.548.120 cổ phiếu; QNS với 790.544 cổ phiếu và BSR với 381.860 cổ phiếu.

Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 2/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đạt 907 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt xấp xỉ 37,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 376,8 nghìn tỷ đồng.