07:50 10/09/2021

Tháng 8, khối lượng giao dịch phái sinh giảm gần 11%

Hà Anh

HNX vừa cho biết, sau thời gian giao dịch tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX trong tháng 8 có xu hướng giao dịch trầm lắng hơn so với tháng trước...

Biến động khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 8/2021
Biến động khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 8/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sau thời gian giao dịch tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX trong tháng 8 có xu hướng giao dịch trầm lắng hơn so với tháng trước.

Cụ thể: giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 254.810 hợp đồng/phiên, giảm 10,92% so với tháng 7, song vẫn là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao thứ 2 tính từ đầu năm. Trong tháng 8, phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 356.879 hợp đồng vào ngày 23/8/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt 30.250 hợp đồng, giảm 30,24% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.123 hợp đồng vào ngày 03/8/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ, trong tháng 8/2021, hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm có tổng khối lượng giao dịch đạt 49 hợp đồng. Tổng OI của hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ tại thời điểm 31/8/2021 là 100 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, trong tháng 8 tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư là tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng xấp xỉ 2% so với tháng trước, đạt 21,97% khối lượng giao dịch toàn thị trường - trong khi đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ so với tháng trước, từ 0,96% xuống 0,91% khối lượng giao dịch toàn thị trường.