08:07 09/01/2021

Thao túng giá cổ phiếu TGG, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Hà Anh

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Phú Thọ) đã dùng 19 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TGG

Sơ đồ giá cổ phiếu TGG 1 năm qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu TGG 1 năm qua.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của SSC cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Phú Thọ) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã TGG-HOSE).

Cụ thể: bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã dùng 19 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TGG, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Do đó, ngày 08/01/2021, SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương với mức phạt là 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Được biết, ngày 24/03/2020, HOSE đã ra quyết định số 125/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/03/2020 do trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận căn cứ quy định tại Tiết h Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Đến ngày 14/08/2020, HOSE đã nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2020. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 là -3,83 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là 4,96 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 "Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK có thể xem xét duy trì diện cảnh báo đối với chứng khoán của tổ chức niêm yết"

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TGG do hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu tiếp tục đi xuống (6 tháng đầu năm 2020 lỗ). Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TGG sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Kết thúc quý 3, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2,6 tỷ - cùng kỳ đạt 11,74 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lỗ 266 triệu đồng. Nguyên nhân giảm chính là do hoạt động xây lắp và thi công các công trình trong quý 3/2020 chưa phát sinh. Ngoài ra, đầu năm 2020 giá cả vật liệu xây dựng có nhiều biến động thất thường, đặc biệt là giá thép xây dựng biến động mạnh nên doanh thu giảm.

9 tháng năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu đạt 6,8 tỷ - cùng kỳ đạt gần 35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 4 tỷ - cùng kỳ lãi 1,8 tỷ đồng.

Hiện giá cổ phiếu TGG chỉ giao dịch quanh mức 1.240 đồng/cổ phiếu với 583.400 cổ phiếu được giao dịch.