19:30 15/10/2021

Thêm 170,6 MW điện gió được công nhận vận hành thương mại

Mạnh Đức -

Trong 15 ngày đầu tháng 10/2021 đã có thêm 170,6 MW công suất điện gió được công nhận vận hành thương mại (COD), nâng tổng công suất điện gió được công nhận COD từ đầu năm đến ngày 15/10/2021 lên 443 MW...

Nhà máy điện gió Hướng Tân.
Nhà máy điện gió Hướng Tân.

Theo thông tin cập nhật từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió, với tổng công suất 5.655,5 MW gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận COD.

Tính đến ngày 15/10/2021, đã có thêm 5 nhà máy điện gió với tổng công suất 170,6 MW được công nhận COD, bao gồm: Phương Mai 1 công suất 24 MW, Hướng Tân công suất 46,2 MW, Tân Linh công suất 46,2 MW, Nhơn Hòa 1 công suất 25,2 MW và Nhơn Hòa 2 công suất 29 MW.

Thêm 170,6 MW điện gió được công nhận vận hành thương mại - Ảnh 1

Để tạo thuận lợi cho các nhà máy điện gió kịp công nhận COD trước thời điểm 30/10/2021, EVN vừa có văn bản 6302/EVN-TTĐ về việc công nhận COD và vận hành các dự án nhà máy điện gió.

EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) và Công ty mua bán điện (EVN EPTC) cụ thể hóa một số nội dung liên quan đến việc công nhận COD cho các dự án điện gió. Theo yêu cầu này, EVN EPTC sẽ thực hiện công nhận COD các dự án nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng mua bán điện (PPA) được ký.

Đối với các dự án chưa có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng”, EVN ủy quyền cho EVN EPTC thực hiện đàm phán Hợp đồng sửa đổi bổ sung theo quy định; trong đó bổ sung cam kết của Bên bán điện.

Cụ thể, bên bán điện cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trường hợp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về việc bên Bán điện chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, Bên mua điện có quyền từ chối công nhận hoặc hủy bỏ công nhận COD, ngừng mua điện và yêu cầu Bên bán điện hoàn trả toàn bộ tiền điện mà Bên mua điện đã thanh toán cho Bên bán điện tính từ ngày COD, bao gồm cả tiền lãi (nếu có).

Bên bán điện cam kết thực hiện theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoàn trả cho Bên mua điện toàn bộ tiền điện mà Bên mua điện đã thanh toán, tính từ ngày COD, bao gồm cả tiền lãi (nếu có). Bên bán điện cam kết tuân thủ, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nếu xảy ra trường hợp nêu trên.

Đối với các hợp đồng sửa đổi bổ sung chỉ bổ sung cam kết của Bên bán điện như đã nêu trên, EVN giao EVN EPTC đàm phán, ký kết và thực hiện.