15:57 01/10/2021

Thêm 272,4 MW điện gió được công nhận vận hành thương mại

Mạnh Đức -

Tính đến ngày 30/9/2021, đã có thêm 6 nhà máy điện gió với tổng công suất 272,4 MW được công nhận vận hành thương mại (COD)...

Nhà máy điện gió Ea Nam.
Nhà máy điện gió Ea Nam.

Theo thông tin cập nhật từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió, với tổng công suất 5.655,5 MW gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận Ngày vận hành thương mại (COD).

Tính đến ngày 30/9/2021 đã có 6 nhà máy điện gió với tổng công suất 272,4 MW được công nhận vận hành thương mại, bao gồm: Hòa Bình 1 giai đoạn 2 công suất 42,2 MW; điện gió số 5 Ninh Thuận công suất 46,2 MW; Điện gió 7A công suất 33,4 MW; nhà máy điện gió Đông Hải 1 giai đoạn 2 công suất 50 MW; nhà máy Ea Nam công suất 12,6 MW, nhà máy BIM công suất 88 MW.

EVN cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

Theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương về Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió, 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, bên bán điện có trách nhiệm gửi bên mua điện dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của nhà máy điện.