17:31 26/05/2016

Thu từ du lịch tăng hơn 20% trong 5 tháng đầu năm

Hà Đan

Hầu hết các thị trường khách quốc tế đều tăng trong 5 tháng đầu năm 2016

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Nhóm thị trường được miễn visa theo Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ tăng mạnh</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Nhóm thị trường được miễn visa theo Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ tăng mạnh</span>
Trong tháng 5/2016 Việt Nam đã đón 757.244 lượt quốc tế, giảm 4,1% so với tháng 4/2016 và tăng 30,2% so với tháng 5/2015.

Thông tin trên được Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch công bố ngày 26/5. 

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2016 khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.005.878 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Hầu hết các thị trường khách quốc tế đều tăng trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý, nhóm thị trường được miễn visa theo Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/6/2015 đều tăng như: Italy tăng 30,1%; Anh tăng 24,4%; Tây Ban Nha tăng 22,4%, Đức tăng 17,6%, Pháp tăng 13%.

Còn về khách du lịch nội địa, trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 27,3 triệu lượt, trong đó, khách lưu trú đạt 13,5 triệu lượt.

Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 167.464 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2015.