14:27 23/05/2017

Thủ tướng chủ trì họp về kịch bản tăng trưởng GDP năm nay

Bảo Quyên

Chính phủ nhất quán chủ trương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về những nhiệm vụ 
giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng năm 201.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 201.
Chiều tối 22/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì một cuộc họp với các bộ, ngành về các kịch bản tăng trưởng năm 2017.

Theo Văn phòng Chính phủ, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 và trong Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc Quốc hội sáng cùng ngày, Chính phủ nhất quán chủ trương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong các lĩnh vực chủ yếu như: khu vực nông nghiệp tăng 3,05%, trong đó xuất khẩu nông sản đạt trên 33 tỷ USD; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,91%, trong đó khu vực công nghiệp tăng 8%, xây dựng tăng 10,5%, khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,19%, trong đó khách du lịch tăng 30%.

Chính phủ cũng nhất quán chủ tương tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo đánh giá của Thủ tướng, vấn đề tăng trưởng kinh tế năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô khác, nhất là thu, chi và bội chi NSNN, nợ công cũng như việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đặc biệt, năm 2017 là năm thứ 2 của kế hoạch 5 năm 2016-2020, do đó “phải đạt được mục tiêu 6,7% đề ra cho năm 2017” để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 5 năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các phó thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên giao ban, cập nhật tình hình và chủ động có giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo và các bộ ngành, đặc biệt là các bộ quản lý sản xuất như các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện từng chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực tại các phiên họp Chính phủ hàng tháng.

Ngoài ra, các bộ, ngành tổng hợp như các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo cụ thể những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng đồng thời phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các phó thủ tướng và các bộ, ngành khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017 đã đề ra, trình Thủ tướng ký ban hành để tập trung triển khai thực hiện.