09:37 21/11/2022

Tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

Huyền Vy

Trang web tại địa chỉ http://app.tietkiemnangluongm.com hoàn toàn không phải của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN…

Tình trạng giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN đã diễn ra nhiều lần.
Tình trạng giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN đã diễn ra nhiều lần.

Ngày 21/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi thông cáo cho biết gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN có địa chỉ: http://app.tietkiemnangluongm.com.

EVN khẳng định trang web tại địa chỉ http://app.tietkiemnangluongm.com hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN.

Trang web này đã sử dụng một số nội dung, hình ảnh, logo có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc EVN, có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này. 

Hiện nay, EVN chỉ sở hữu các trang web tại địa chỉ: http://www.evn.com.vn và http://tietkiemnangluong.vn.

Vì vậy, EVN kính đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVN chỉ tra cứu thông tin tại các địa chỉ: http://www.evn.com.vn và http://tietkiemnangluong.vn hoặc liên hệ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc các Tổng công ty Điện lực để được hỗ trợ.

Qua theo dõi, EVN và các đơn vị thành viên nhận thấy tình trạng giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN đã diễn ra nhiều lần trong thời gian qua, do đó EVN rất mong các quý khách hàng sử dụng điện và người dân nâng cao cảnh giác, tránh để bị hại hoặc bị lợi dụng vào mục đích xấu.