09:34 03/10/2022

Tổng Bí thư: Hội nghị Trung ương 6 sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm

Tiến Dũng

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội sáng ngày 3/10 và dự kiến kéo dài một tuần...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị Trung ương 6 - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị Trung ương 6 - Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng.

Cụ thể, về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025. 

Hội nghị cũng xem xét định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, Trung ương sẽ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tại hội nghị này, Trung ương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

"Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm", Tổng Bí thư phát biểu. "Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới".

Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương 6 phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.