17:40 11/10/2022

TP.HCM ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học

Xuân Nghi

TP.HCM đang cần thu hút một số chuyên gia, nhà khoa học cho năm vị trí thuộc lĩnh vực thuộc nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm triển khai một số đề án, dự án thuộc Kế hoạch số 3191/KH-UBND về triển khai chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao…

TP.HCM thu hút tám chuyên gia, nhà khoa học cho năm vị trí thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học phục vụ yêu cầu phát triển của Thành phố.
TP.HCM thu hút tám chuyên gia, nhà khoa học cho năm vị trí thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học phục vụ yêu cầu phát triển của Thành phố.

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 về kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TP.HCM năm 2022 (đợt 2). Quyết định do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức ký.

Theo đó, TP.HCM tổ chức thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực trình độ cao của các cơ quan, đơn vị của Thành phố nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của TP.HCM.

Thành phố tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia tư vấn nghiên cứu cho Thành phố trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham dự, kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2392/QĐ-UBND nêu rõ: Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND, như: Có lý lịch rõ ràng, nếu đối tượng là người nước ngoài thì không thuộc diện bị hạn chế hoặc cấm nhập cảnh, có đủ sức khỏa và năng lực hành vi dân sự, bảo đảm sẵn sàng nhận nhiệm vụ,…

Đối với tiêu chuẩn vụ thể thì chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích nghiên cứu, cấp độ và số lượng danh hiệu, giải thưởng… của vị trí thu hút theo kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố.

Các vị trí thu hút, tuyển chọn như sau (08 chuyên gia cho 05 vị trí):

Thứ nhất, chuyên gia chọn tạo giống và sản xuất giống thủy sản, bệnh học thủy sản; số lượng 02 người; trình độ từ tiến sĩ trở lên, chuyên ngành thủy sản, bệnh học thủy sản; có từ 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Dự án: “Dự án đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản tại huyện Cần Giờ (dựu án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) và “Dự án đầu tư trang thiết bị nhân giống, kiểm soát bệnh và xây dựng mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại Cần Giờ” (dự án được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn 2021 – 2025).

TP.HCM trả lương và đãi ngộ cao để thu hút chuyên gia trong lĩnh vực ông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.
TP.HCM trả lương và đãi ngộ cao để thu hút chuyên gia trong lĩnh vực ông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Thứ hai, chuyên gia chọn tạo giống cây trồng (rau, hoa lan, cây cảnh, cây dược liệu): Số lượng 02 vị trí, có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành nông học, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, đã chủ trì thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu giống cây trồng. Dự án thực hiện: “Dự án đầu tư mở rộng khu nông nghiệp công nghệ cao 23,3 ha tại Phước Vĩnh An, Củ Chi”, lĩnh vực trồng trọt, công nghệ sau thu hoạch (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư).

Thứ ba, chuyên gia tư vấn, định hướng về công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh ứng dụng trong nông nghiệp; số lượng 02 vị trí, có trình độ từ tiến sĩ trở lên chuyên ngành vi sinh, công nghệ sinh học, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, triển khai, có khả năng tổ chức triển khai, tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm. Dự án: Sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học sử dụng trong sản xuất nông nghiệp (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã được nghiệm thu hoàn thành).

Thứ tư, chuyên gia tư vấn định hướng trong lĩnh vực chế biến, bảo quản và sau thu hoạch; số lượng là 01, có trình độ tiến sĩ trở lên, 03 năm kinh nghiệm, đã tham gia hoặc chủ trì các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực. Dự án: Mua sắm thiết bị xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch (dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư).

Thứ năm, chuyên gia đào tạo, tư vấn nghiên cứu sản xuất kit chẩn đoán sinh học. Số lượng 01, trình độ tiến sĩ trở lên, chuyên ngành sinh học phân tử, kinh nghiệm 03 năm trở lên.

Các dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cần Giờ; Dự án đầu tư trang thiết bị nhân giống, kiểm soát bệnh và xây dựng mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Cần Giờ; Dự án hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển nguồn giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường.

Chính sách khuyến khích hỗ trợ với mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND, điều 13 Chính sách hỗ trợ ban đầu (chỉ áp dụng một lần và cho lần ký hợp đồng đầu tiên): 100 triệu đồng.

Các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học của TP.HCM đang thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có năng lực đặc biệt...
Các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học của TP.HCM đang thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có năng lực đặc biệt...

Chính sách tiền lương hoặc hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng (điều 14): Là giáo sư, phó giáo sư được hưởng bậc 2 (hệ số 9,40); các trường hợp còn lại hưởng bậc 1 (hệ số 8,80). Khi tái ký hợp đồng, những trường hợp đang hưởng bậc 1 sẽ được hưởng bậc 2 và sẽ cố định cho tất cả các lần tái ký về sau; những trường hợp đang hưởng bậc 2 sẽ được hưởng bậc 3 (10,0) và cố định cho tất cả các lần tái ký hợp đồng.

Đối với người có tài năng đặc biệt, được hưởng mức hỗ trợ từ 30 triệu đến 50 triệu/tháng (lương, phụ cấp, sinh hoạt phí).

Ngoài ra, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ, điều 15 của Quyết định 17/QĐ-UBND cũng nêu rõ: Trường hợp tổng mức ngân sách Thành phố đầu tư cho công trình đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 100 triệu đồng thì mức khuyến khích tối đa là 01 tỷ đồng/người/công trình. Nếu nhóm thực hiện cùng một công trình thì mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng số tiền phục cấp cho cả nhóm tối đa 1,5 tỷ đồng.

Đối với người có tài năng đặc biệt, căn cứ mức độ đóng góp, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian thực hiện hợp đồng, được hưởng mức khuyến khích tương xứng công trạng cá nhân, tối đa 01 tỷ đồng/người.

Người tham dự chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), gửi bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, hoặc thư điện tử: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học, tham mưu giúp Hội đồng tổ chức, thực hiện kế hoạch; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh sách những ứng viên đủ điều kiện.